Annons i samarbete med AdviceU

Ta hjälp av leverantörsoberoende rådgivare för it-upphandlingar

Ökad digitalisering, helt nya licens- och driftsformer och ökad fokus på informationssäkerhet har gjort det svårare att köpa verksamhetssystem som passar organisationens behov. Ta hjälp i processen av våra experter som har stor erfarenhet av IT-upphandlingar.

AdviceU anlitas ofta som projektledare och expertrådgivare för att leda och driva en upphandling av ett verksamhetssystem. AdviceU:s upphandlingsrådgivare tar ansvar för hela eller delar av upphandlingsprocessen.

Tillsammans har AdviceU:s rådgivare mer än 250 års samlad erfarenhet och har genomfört över 800 IT-upphandlingar åt såväl privata som offentliga uppdragsgivare. Genom AdviceU:s stöd säkerställer ni att ni köper det verksamheten efterfrågar och skapar förutsättningar för att kontrollera att det som är köpt också blir levererat.

Ett verksamhetssystem eller ett stödsystem, t.ex ett ekonomi- eller lönesystem, brukar användas 7-15 år. Köpare har ofta svårt att upprätthålla kompetens för denna typ av sällanköp. Leverantörerna däremot, levererar system och lämnar anbud kontinuerligt. Styrkebalans mellan leverantör och köpare är ojämn.

AdviceU:s rådgivare genomför i 5-10 större upphandlingar årligen. Genom att anlita rådgivare från AdviceU utjämnar du styrkeförhållandet mellan köpare och leverantör. Med AdviceU får köparen ta del av erfarenheter från många liknande upphandlingar och den djupa marknadskännedom som AdviceU har byggt upp under många års arbete.

AdviceU upphandlar såväl IT-system som IT-infrastruktur. Vissa närliggande tjänster som skanning, utskriftstjänster eller EDI-tjänster förekommer ofta inom ramen för ett större upphandlingsprojekt.

Tips för att nå framgång vid en IT-upphandling:

Upphandlingsprojektering

  • Identifiera och avgränsa upphandlingsföremålet. Bestämma en metodik som passar det som avses köpas.

Kravhantering

  • Fånga verksamhetens behov, utifrån funktion, teknik, support och underhåll, leverantörens leveransförmåga samt kommersiella villkor, och omsätt dessa till utvärderings- och kontrollerbara frågor/krav.

Utvärdering

  • Utforma en utvärderingsmodell som är anpassad för det aktuella tillfället. Säkerställ att krav – och utvärderingsmodell hänger ihop utifrån köparens specifika behov.
  • Inom offentlig upphandling, är det viktigt att metodiken är i linje med tillämpning av aktuell lagstiftning.

Avtal

  • Utforma avtal och i förekommande fall förhandla avtalstext tillsammans med leverantören.
  • Säkerställ att avtalet omfattar hela systemets livslängd

Leveransprojekt

  • Tänk på att skapa en egen projektorganisation med roller och ansvar för samtliga områden och som möjliggör ett lyckat leveransprojekt. 

Uppföljning

  • Arbeta med uppföljningsmöten under leveransprojekt med fokus på avtalsuppföljning, dvs ”se till att det som är köpt också blir levererat”

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er via info@adviceu.se eller ring 070-544 21 98.

Annons i samarbete med AdviceU

Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.