Annons i samarbete med Colligio

Paula Hägg

Colligio utmanar advokatfirmorna

Colligo är känt för sina konsulter som kan upphandling. Mindre känt är att Colligio erbjuder kvalificerade juristtjänster, som mäter sig eller överträffar vad traditionella advokatfirmor kan erbjuda. Och det till en betydligt lägre kostnad.

Upphandlingsstöd och juridik går hand i hand för konsultföretaget Colligio. De jurister som ger upphandlingsjuridiskt stöd arbetar även som upphandlingskonsulter.

-Just att vi praktiskt arbetar med alla delar av en upphandling gör att vi förstår de överväganden som behöver göras för att minska risken för överprövningar och för att vinna dem.

Det här gör Colligio till ett vassare alternativ för upphandlingsjuridik än en advokatfirma, menar Paula Hägg, jurist och ansvarig för Colligios upphandlingsjuridiska stöd:

– Vi kan upphandling och juridiken. Vi fokuserar inte bara på juridiken, säger Paula Hägg. Vi är också ett betydligt billigare alternativ jämfört med advokatfirmor.

Colligio – med sex kontor runtom i Sverige – anlitas för över 500 upphandlingsuppdrag årligen. Ökad efterfrågan på juridisk kompetens ledde för några år sedan till att en särskild grupp bildades för att specifikt kunna ge upphandlingsjuridiskt stöd.

Fem jurister som kan upphandling
De fem juristerna arbetar integrerat med övriga medarbetare inom upphandlingsuppdragen.

– Samtliga kollegor har god upphandlingsjuridisk kunskap, men särskild juridisk kompetens finns alltid med som en back up-tjänst i våra uppdrag. När den kompetensen behövs kan vi med kort varsel träda in och ge stöd till uppdragsgivaren, säger Paula Hägg.

Arbetssättet ger flera fördelar, menar Paula Hägg:

– Vi jurister får en bred kunskap om hela upphandlingsprocessen och skapar en beredskap att hantera brådskande ärenden. Ofta är det kort om tid när exempelvis en inlaga behöver skickas till domstol.

Inriktningen är att bistå med juridisk kompetens för att minska risken för tids- och kostnadskrävande överprövningar.

Minskar risken för överprövning
Att med juristglasögon finnas med i granskning under hela processen – från förfrågningsunderlag till tilldelningsbeslut – minskar den risken.

Colligio erbjuder även utredning av juridiska frågor kopplade till offentlig upphandling och om överprövning skulle bli aktuellt kan företaget bistå på olika sätt.

– Det kan handla om att representera en upphandlande myndighet som ombud eller att skriva inlagor. Vi är lyhörda, professionella och har byggt upp en hög kompetens som ett av de största konsultbolagen som upphandlar för offentlig sektor.

Colligio erbjuder endast sina tjänster till beställarsidan:

– Våra kunder kan vara trygga med att vi aldrig sitter på dubbla stolar, säger Paula Hägg.

Paula Hägg pekar på domstolarnas handläggningstider som ett problem som får mindre uppmärksamhet än möjligheterna att överpröva upphandlingar.

– Det har blivit ett fokus på att försvåra för leverantörer att överpröva, men jag ser handläggningstiderna som det stora bekymret. Det saknas förutsägbarhet kring hur lång tid en domstolsprocess kan ta och med de merkostnader det innebär så försämrar det möjligheten till att göra goda affärer, säger Paula Hägg.

Hon vill se maximalt tre månads handläggning i varje instans.

– Idag kan det gå snabbt i vissa fall, kanske någon månad, men ofta tar det kring ett halvår. Det får många upphandlande myndigheter att avbryta en upphandling under pågående domstolsprocess eftersom det blir för dyrbart. Det är olyckligt att sådan avvägning måste göras istället för en bedömning om vilka chanser man har att få rätt i domstol, säger Paula Hägg.


Kontakta Paula Hägg för mer information kring upphandlingsjuridiskt stöd och Colligios tjänster: 08-120 470 05 eller paula.hagg@colligio.se

Annons i samarbete med Colligio

Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.