Hur mycket tjänar en upphandlingsansvarig?

Jag söker ett jobb som upphandlingsansvarig, men hittar ingen lönestatistik för den titeln. Hur mycket ska jag begära? Läsare ställer frågor om lön och karriär.

Fråga: Jag söker med ljus och lykta lönestatistik på titeln Upphandlingsansvarig. Jag kan inte finna denna titel i er lönestatistik. Undrar tacksamt om ni har några tips på var jag kan inhämta mer statistik på denna titel?

I rollen som Upphandlingsansvarig ingår som jag förstått saken följande (kortfattat)

  • Ansvarig för implementering och uppföljning av upphandlingsanvisningar och handläggningsrutiner på förvaltningsnivå
  • Ansvarig för uppdateringar av LOU, LUK, LUF
  • Avtalsuppföljning
  • Stödjande funktion
  • Sakkunnig inom LOU, LUK, LUF, Avtalslagen, Köplagen, OSL
  • Upphandlande funktion
  • Leverantörskontakter
  • Ledningsgruppsarbete på förvaltningsnivå
  • Utbildningsansvarig internet och externt

Vad är en rimlig lön för den tjänsten?

Svar:  Titlar är komplicerat. De används på olika sätt i olika organisationer. Samma titel kan innebära helt olika arbetsuppgifter i olika organisationer.

I Inköpsrådets stora lönekartläggning svarade 1 523 personer som alla arbetar med offentlig upphandling (vi hade fler svarande än så, men vi sållade bort dem som inte arbetar med upphandling). Av dessa 1 523 var det nio personer som angav titeln upphandlingsansvarig. Det är ett litet underlag. Lönen för dessa nio personer varierade mellan 29 800 kronor till 56 000 kronor (genomsnitt 40 522 kronor, median 42 000 kronor).

Man kan se upphandlingsansvarig som en upphandlare som utöver att göra egna upphandlingar också är ansvarig för hela organisationens kompetens inom upphandling. Det går också att se funktionen som en upphandlingschef utan personalansvar.

För att få ett bättre underlag kan vi titta på någon av dessa titlar istället. Av de båda alternativen är upphandlare bästa valet, eftersom det där finns ett stort svarsunderlag. Då får vi försöka uppskatta ett påslag för det extra övergripande ansvaret. En fördel med den metoden är att vi kan väga in andra egenskaper som har stor påverkan på lönen. Framför allt vilken ort arbetsplatsen är belägen på, men också typ av arbetsgivare. Lönerna är högre ju större ort du jobbar på. Statliga myndigheter betalar bättre än kommuner, speciellt på mindre orter. Du kan göra det urvalet här..

Vad kan då vara ett lämpligt påslag för det extra ansvaret? Det blir lite av en gissning från min sida, men kanske tio procent högre lön kan vara ett riktmärke att utgå ifrån.

Vill du ha svar på din fråga om lön? Mejla frågan till karriar@inkopsradet.se.

Inköpsrådets lönestatistik


Du kan själv göra urval och analyser på löneläget via Inköpsrådets tjänst. Du kan se hur lönen varierar med fem olika faktorer och även för sju andra titlar utöver upphandlare. Gå direkt till Lön för upphandlare och andra tjänster.

Läs våra analyser av löner och förmåner för dem som jobbar med offentlig upphandling:
Så mycket ökar upphandlarnas löner
Faktorerna som höjer din lön
Så mycket mer tjänar männen
IT-upphandlare tjänar mer - så stor är skillnaden
Här får upphandlarna bonus
Så mycket mer tjänar entreprenadupphandlare
Hur mycket tjänar en upphandlingsansvarig?
Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *