Ulrica Dyrke
Ulrica Dyrke efterträder Stefan Holm. Foto Pernilla Pettersson.

Upphandlingsprofiler på nya jobb

Två näringslivsprofiler som genom åren varit väl synliga i upphandlingsdebatten inleder höstsäsongen med att byta jobb. När Stefan Holm lämnar Almega efterträds han av Ulrica Dyrke.

Den sista september lämnar Stefan Holm jobbet som näringspolitisk expert på Almega. Han är arbetsgivarorganisationens ansikte utåt i upphandlingsfrågor och har genom åren varit aktiv i bland annat debatter och utredningar.

Hans efterträdare på Almega är knappast mindre namnkunnig. Efter elva år som expert på konkurrens- och upphandlingsfrågor vid intresseorganisationen Företagarna axlar Ulrica Dyrke det jobbet.

Ulrica Dyrke säger att jobbet på Företagarna varit mycket stimulerande, men att det ska bli kul att börja på Almega. I och med att det finns samsyn kring många frågor mellan de båda organisationerna, och ett gott samarbete att bygga vidare på, tycker hon inte att steget är så stort.

– Det känns i stället som en möjlighet för mig till fortsatt utveckling inom ett område där jag känner att jag har förutsättningar att bidra med mina erfarenheter. Det ska bli kul att få arbeta särskilt med företag i den viktiga och växande tjänstesektorn.

Tillsammans med Håkan Tenelius, som idag är näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, startar Stefan Holm den 1 oktober företaget Tenelius Holm AB.

– Målet är att hjälpa både företag och offentliga beställare att lyckas bättre i upphandlingar. Vi har i våra respektive jobb sett att varken LOU eller LOV fungerar optimalt idag och tror att vi där kan göra nytta i en lite friare konsultroll.

Han säger att han tar hantverket med sig till det nya jobbet.

– På Almega har vi jobbat med hela upphandlingsprocessen och politiken som styr den. Vi vet hur reglerna fungerar, men också hur man kan göra för att ändra reglerna genom påverkansarbete.

På Företagarna drevs Ulrica Dyrke av ett småföretagarperspektiv. Det lovar hon att inte tappa bort:

– Rent faktiskt är det ju så att hela 99 procent av alla företag är små. Det finns många små företag inom tjänstesektorn och även bland Almegas medlemmar!

Ulrica Dyrke vill bidra till att fler företag ska kunna uppleva offentlig upphandling som en affärsmöjlighet. Hon poängterar vikten av dialog mellan upphandlande myndigheter och leverantörerna för att uppnå detta:

– Det är oroväckande att vi ser en trend med allt färre anbud. Det är också av stor betydelse att de krav som ställs är rimliga och relevanta samt att de upphandlande myndigheterna följer upp att kraven efterlevs under kontraktstiden.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *