Johan Lundvall
Johan Lundvall rekryterar främst seniora upphandlare. Foto: Colligio.

Upphandlare kräsna på arbetsmarknaden

En hård kamp om att vinna uppdragen och ett arbetssätt med kunderna i fokus hör till konsultbolagens vardag. Därutöver gäller det att hitta personal som kan axla rollen som upphandlingskonsult, erfar Johan Lundvall, VD på Colligio.

Många som jobbar med rekrytering av upphandlare skulle nog beskriva det rådande läget som tufft. Det är en bild som Colligios VD Johan Lundvall delar och för hans del är det främst svårigheten att hitta erfarna upphandlare som vållar huvudbry.

− Vi har väldigt få juniora konsulter eftersom vi ser att det krävs mer erfarenhet för att klara förväntningarna som konsult. Det är inte lika stor andel av juniorkonsulterna som kan leverera fullt ut på samma sätt som de seniora.

Johan Lundvall ser samtidigt att det inte räcker att ha gedigen erfarenhet av upphandling utan att även personligheten är avgörande för om man är lämplig som konsult. De som blir konsulter på Colligio har i de flesta fall en bakgrund som upphandlare i offentlig sektor där arbetssättet kan skilja sig mycket från konsultjobbet.

− Jag skulle säga att vi har ännu färre att välja på än de flesta andra eftersom de vi anställer även måste passa i rollen som konsult. Det gäller att man är social och har en förmåga att hantera flera olika uppdrag samtidigt. Det ställs lite andra krav eftersom man ansvarar för att leverera ett nyttovärde till kunden och sedan ta betalt för det. Vissa kan ha väldigt liten erfarenhet av att vara konsult men funkar från första dag, medan andra behöver tid och för en del passar det helt enkelt inte.

Enligt Johan Lundvall är det bara en av Colligios konkurrenter som gör försök att rekrytera personal från de andra konsultbolagen medan de övriga är väldigt försiktiga på den punkten. Han tror också att det finns en inbyggd tröskel mot att kliva över till konkurrerande konsulter och att ett byte blir ett stort steg eftersom bolagen är väldigt olika som arbetsplatser.

− Ett exempel är att våra konsulter sällan sitter ute hos kunderna medan konsulter på andra bolag ofta är placerade på heltid hos kunden. Om någon byter så är det nog för att den inte trivs med arbetssättet på ett bolag.

På Colligio arbetar 21 upphandlingskonsulter, som är på väg att utökas till 24. Johan Lundvall tror att det är några faktorer framför andra som lockar konsulter till bolaget.

− Det första är att man får omväxling genom olika, spännande uppdrag. Det andra är att vi jobbar i team om två eller tre personer på varje uppdrag. Då får man jobba med andra erfarna konsulter och ha olika roller, och man får kanske ta sig an uppdrag av en typ som man inte gjort tidigare, tillsammans med någon som har mer erfarenhet av det. Det tredje är flexibiliteten, det vill säga den stora möjligheten att kunna styra sin egen arbetssituation.

Att allt fler kommer med krav och önskemål på sin anställning utifrån sig själva märker Johan Lundvall av. Där känner han att det finns stora möjligheter för honom att vara flexibel som arbetsgivare samtidigt som han är bekymrad över utvecklingen.

− Det är dels en generationsfråga, men också en fråga om konkurrens i vår bransch. Upphandlare och jurister kan vara kräsna i och med att marknaden ser ut som den gör. Framför allt yngre personer har mer av inställningen ”vad mitt företag kan ge till mig” än ”vad jag kan ge till mitt företag”.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

9 thoughts on “Upphandlare kräsna på arbetsmarknaden

  1. Nu slirar Johan lite på sanningen… I branschen är det allmänt känt att Colligio försöker värva personal från sina konkurrenter. Det gör även de övriga konkurrenterna, så ingen skugga över Colligio i den delen. Men lite märkligt är det när Johan inte vill stå för det.

    1. Kan bara instämma. Det blir lite fånigt att komma med det påståendet. Jag har själv blivit kontaktad av samtliga större upphandlingskonsultbolag, inklusive Colligio.

  2. Ligger det inte i sakens natur att vara ”kräsen” när det står mellan valet att konsulta eller vara anställd upphandlare, oavsett ålder? En konsultfirma bör väl erbjuda mer än en upphandlande myndighet i och med att det ställs högre krav på en konsult jämfört med en upphandlare? Annars saknas incitament att vara konsult…

  3. Håller med varför jobba i team om 2 och 3. Förklarar väl varför bolaget kan gå runt när Colligio dumpar priset på serviceförvaltningen i Stockholm. Oseriös leverantör.

  4. Ja, visst är det märkligt att kunder accepterar arbetssättet att vara två eller tre konsulter på ett uppdrag som en konsult borde klara bra. Självklart blir det dyrare ju fler konsulter som ska vara delaktiga. Inte heller hör man i branschen att kvaliteten skulle vara högre för att uppdragen tar många konsulttimmar i anspråk.

  5. Är det via förnyad konkurrensutsättning, så framgår väl omfattningen där, blir så lätt ramavtal i ramavtalet annars.. Är det ramavtal via löpande räkning med 1-3 leverantörer så kan Parterna enligt Ök. antalet konsulter antar jag.. Jag har hittills inte sett något team ”upphandlingskonsulter” genomföra en upphandling gemensamt ute hos upphandlande myndighetet (och fakturera därefter).

    1. Ted, inte sitter teamet på plats ute hos myndigheten. Upplägget bygger på att den seniora kunsulten är på plats och visar upp sig på enstaka möten. Sen sitter en junior konsult på det egna kontoret och gör jobbet. Dvs kunden tror sig köpa en senior konsult, men i praktiken görs stora delar av jobbet av en junior konsult. Resultatet blir att fler timmar går åt och att kunden får något annat än vad kunden tror sig köpa. En varningsflagga bör hissas för företag som har som strategi att hellre jobba på sitt eget kontor än på plats ute hos kunden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *