Två kommuner delar upphandlingschef

Lena Backlund

Lena Backlund. Foto: Forshaga kommun.

Till hösten börjar Forshaga och Kil att upphandlingssamarbeta. En större organisation beskrivs som mindre sårbar samtidigt som man hoppas skörda vinster på bland annat större inköpsvolymer.

Forshaga och Kil kommer att börja samarbeta kring upphandlingar. De båda värmländska grannkommunerna, med vardera cirka 12 000 invånare, har idag har var sin upphandlare. Nu ska en gemensam upphandlingschef anställas.

Lena Backlund, ekonomichef i Forshaga kommun, säger att båda kommunerna ser upphandling som en viktig fråga:

– Genom att arbeta strategiskt i hela inköpsprocessen skapas rätt förutsättningar för goda affärer, en effektiv hantering av skattemedel och möjligheten att få genomslag för politiska mål genom inköp.

Av beslutsunderlaget inför samarbetet framgår exempelvis att Forshaga kommun varje år upphandlar varor och tjänster för runt 200 miljoner kronor. Målet är att genom effektivare inköp få mer värde för pengarna. En procents besparing motsvarar två miljoner kronor per år.

Den nya upphandlingsfunktionen, som skapas i samverkan, ska ge båda kommunerna stöd.

– Genom att samverka kan vi skapa en organisation med fler kollegor, minska sårbarheten, få rationellare upphandlingar och erbjuda större möjlighet till utveckling.

Utöver minskad sårbarhet och mer rationella upphandlingar med större volymer hör administrativa vinster till de fördelar som lyfts fram.

Exakt datum för när den nya gemensamma organisationen ska vara på plats är enligt Lena Backlund inte hundraprocentigt klart. Tanken är september eller oktober månad.

– Upphandlingschefen, som nu rekryteras, kommer vara med och forma den nya enheten.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *