Roger Himmelsköld
Roger Himmelsköld, upphandlingschef, Uppsala universitet

Räcker en kurs för att bli upphandlare?

Går det att få jobb som upphandlare efter en tiodagarsutbildning? Tre upphandlingschefer svarar på läsarfrågan.

Förenklingsutredningen Malmö

Inköpsrådet fick en fråga av en läsare som tre upphandlingschefer har besvarat.

Jag vill bli upphandlare. Jag arbetar idag som marknadsansvarig på ett privat företag och har arbetat lite med att upphandla kommunikationstjänster. Nu har jag hittat en 10-dagars utbildning till diplomerad upphandlare. Räcker det när jag söker jobb som upphandlare?

– Det skulle kunna vara en profil för en junior upphandlare, säger Roger Himmelsköld, upphandlingschef på Uppsala universitet. Att vara upphandlare kräver en rad andra kunskaper än att vara LOU-expert. Man måste vara kommunikativ, kunna uttrycka sig i tal och skrift i flera olika sammanhang och anpassa sitt språk för varje sådant sammanhang.

Även Göran Persson, inköpschef vid Lantmäteriet ser en möjlighet att få jobb:

– Jag skulle absolut kunna tänka mig att anställa en person med den bakgrunden som junior upphandlare. Upphandlare är ett bristyrke och vi måste bredda vårt sökområde vid rekryteringar. Det finns fördelar med att rekrytera medarbetare med andra erfarenheter och kompetenser.

Eva Nordlund, upphandlings- och uppföljningschef i Örebro kommun ser också möjligheter till anställning, men lägger till ett krav:

– Vi har en tydlig policy inom upphandling i Örebro kommun. Vi vill anställa dem som har en akademisk examen, kanske som ekonom, jurist eller samhällsvetare.

Kunskaper inom LOU är en merit men inte ett krav för Eva Nordlund vid rekrytering. För rätt person kan man erbjuda utbildning i LOU, antingen externa utbildningar hos till exempel SKL Kommentus eller internutbildningar.

Även Roger Himmelsköld framhåller en akademisk examen som viktig för att bli upphandlare:

– En akademisk examen, nästan oavsett vilken, är en bra grund. Ofta har man då skaffat sig grundkunskaper om muntlig och skriftlig framställning och förmåga till kritiskt tänkande, som är centrala egenskaper för upphandlare.

Det finns också många personliga egenskaper som är viktiga när en upphandlare rekryteras. Flexibilitet, social kompetens, affärsmässighet, noggrann, analytisk, van att jobba mot uppsatta mål är några av de egenskaper som Eva Nordlund lyfter fram.

– Vårt fokus flyttas från den formella upphandlingsprocessen till att göra bra affärer som bidrar till verksamhetsnyttan. Då är förmågan att kunna tänka strategiskt och affärsmässigt viktigt. Att ha ett konsultativt förhållningssätt till våra beställare och förstå värdet av ett tvärfunktionellt arbetssätt är också viktigt, säger Göran Persson.

Roger Himmelsköld fyller på:

– Framförallt måste man tycka att det är kul, inspirerande och intressant att konkret påverka hur vi använder offentliga medel. I få yrken har man samma möjligheter att påverka inom så många områden.

Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt
Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *