”Du måste vara lite nyfiken”

SKL Kommentus har anställt omvärldsanalytikern Lina Lidell. Men vad gör en omvärldsanalytiker på dagarna? Och vilken nytta har en upphandlarorganisation av den kompetensen?


I februari i år valde SKL Kommentus att inrätta en ny roll och anställde en omvärldsanalytiker, en ovanlig tjänst inom offentlig upphandling.

Lina Lidell berättar att i hennes uppdrag ingår dels en strategisk bevakning där hon löpande följer, söker och håller reda på det som händer i omvärlden. Digitalisering är ett exempel på ett område som är snabbföränderligt där en löpande bevakning behövs. Hon bevakar också det som händer i upphandlingsvärlden. Dels består uppdraget av att hitta de stora penseldragen i form av trender och analysera vilka konsekvenserna blir för SKL Kommentus och kommuner och landsting.

– Det är när du börjar analysera omvärlden, inte bara ser att den finns där, och fundera över vad vi behöver göra annorlunda som omvärldsanalys blir riktigt intressant, säger Lina Lidell.

Det finns ofta många beskrivningar av möjliga scenarier och möjliga utvecklingar i omvärlden men Lina Lidell menar att det är först när vi sätter det i perspektiv till hur den egna organisationen ska hantera utmaningarna eller möjligheterna som det också blir till nytta för organisationen.

– Jag både hoppas och tror att vi utformar vår verksamhet baserat på det som händer i omvärlden. Omvärldsanalys är ett viktigt bidrag till såväl verksamhetsutvecklingen som affärsutvecklingen.

Just nu jobbar Lina Lidell med en omvärldsanalys som ska fungera som inledning till arbetet med SKL Kommentus strategiska inriktning för de närmaste tre åren. Bland annat har hon gjort en kartläggning av de viktigaste trenderna i samhället som kan komma att påverka dem. Här har man sett att digitalisering, AI och robotisering är viktiga trender. Men det finns också ett ökat fokus på hållbarhetsfrågorna.

– Det är förstås viktigt att fundera på hur det här påverkar oss direkt som företag men framför allt handlar det om att se hur det påverkar kommuner och landsting. Det är våra kunder och dem vi finns till för.

Eftersom omvärldsanalysen måste täcka in kundernas omvärld finns det även andra saker som påverkar, exempelvis urbaniseringen och att det blir färre människor i arbetsför ålder. Det är utmaningar som många kommuner och landsting står inför idag. Och det påverkar i sin tur SKL Kommentus uppdrag.

För Lina Lidells del är den största utmaningen att nå ut med sin information på rätt sätt. Hon menar att de flesta vill ha så mycket information som möjligt, men det kan vara svårt att få tid att läsa rapporter och annat material. Därför har hon försökt hitta andra arbetsmetoder.

– Jag jobbar mycket med vi ska prata och förstå vad saker och ting betyder. Vi arbetar till exempel med workshop-format där deltagarna får en konkret användning av informationen och sätter den i rätt sammanhang direkt.

Sin utbildning har hon fått på Stockholms Universitet där hon inriktade sig på statsvetenskap och utbildade sig till utredningssociolog, vilket var en bra grund för att lära sig hur man samlar in fakta. Men Lina Lidell menar att den som vill bli omvärldsanalytiker kan ha lite olika bakgrunder.

– Det handlar mer om att man är lite nyfiken av sig och funderar på det som händer i samhället och konsekvenserna av det.

Några kollegor på andra upphandlingsavdelningar i Sverige känner inte Lina Lidell till. Däremot anser hon att de allra flesta upphandlare i sin yrkesutövning redan jobbar med omvärldsspaning eftersom de ofta jobbar med långsiktiga perspektiv när de gör upphandlingar.

– Upphandlare behöver nästan alltid lyfta in någon form av omvärldsperspektiv och framtidsperspektiv i sitt yrke. De flesta är också relativt bra informerade inom sina områden – även om de inte kan jobba lika strukturerat och på djupet och bredden som jag har möjlighet att få göra.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *