Allt färre upphandlare inom staten

Antalet statligt anställda upphandlare och inköpare minskar. Fast i och med att kommunsektorn rekryterar ökar det sammanlagda antalet personer inom yrket.

Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket ger tillsammans varje år ut Statistik om offentlig upphandling. Rapporten ger bland annat en bild av den yrkesgrupp som hanterar årliga inköp för 683 miljarder kronor.

År 2016 hade 3 089 offentligt anställda yrkestiteln inköpare eller upphandlare. Uppgiften kommer från SCB och är bearbeatad av Upphandlingsmyndigheten.

Av dessa var 42 procent anställda i statliga myndigheter eller statligt ägda företag. 36 procent arbetade i kommuner och kommunalt ägda företag medan resterande 22 procent hade sin anställning inom landsting och regioner eller företag i den sfären.

Sedan 2014 har antalet offentliganställda inköpare och upphandlare ökat med ett drygt hundratal. Inom staten har yrkesgruppen krympt medan kommunerna har ökat.

Den genomsnittliga offentliga inköparen/upphandlaren av år 2016 är kvinna i åldern 45–54 år med eftergymnasial utbildning.

Det bör betonas att antalsuppgiften inte ger en fullständig bild av hur många offentligt anställda som arbetar med inköp och upphandling. En del har en annan yrkestitel och dessutom används inte sällan konsulter för att genomföra upphandlingar.

För den som är nyfiken på siffror bjuder myndigheternas 240-sidiga statistikrapport på spännande läsning. Två tydliga trender noteras. Den ena är positiv, att andelen överprövningar minskar. Betydligt tråkigare är att antalet anbud per upphandling sjunker år för år.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *