Daniel Kindberg
Daniel Kindberg är säker på att ha handlat rätt: Foto: Östersundshem.

”Vi ska driva frågan så långt det går”

Östersundshem lovar att ta fajten kring sin uppmärksammade direktupphandling av hundra Attefallshus. Konkurrensverket anser att bolaget inte haft synnerlig brådska och dessutom gjort en alltför omfattande affär.


Konkurrensverket kräver Östersundshem på fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Det kommunägda bostadsbolaget direktupphandlade i fjol hundra så kallade Attefallshus med en option att köpa ytterligare 50 hus i ett avtal värt drygt 80 miljoner kronor.

Avsikten var att lösa bostadsbristen för nyanlända. Det stora flyktinginflödet vid denna tid innebar möjlighet att direktupphandla med hänvisning till synnerlig brådska – och bolagets hela styrelse stod bakom beslutet.

– Det är endast i vissa undantagsfall det är möjligt att hänvisa till så kallad synnerlig brådska och därmed gå förbi upphandlingsreglerna, säger Karin Lunning, tillförordnad generaldirektör för Konkurrensverket.

Övervakande myndighet konstaterar att Östersundshem inte har begränsat sig till det omedelbara behovet. Man har även försökt lösa Östersunds brist på studentbostäder – som var ett känt problem. Varken antalet hus eller optionens längd (fram till och med den 30 juni i år) anses absolut nödvändiga.

Östersundshem poängterar att man inför upphandlingen gjorde vad man kunde för att undersöka affärens laglighet. Från Foyen beställdes en utredning som gav klartecken för upplägget.

Bostadsbolagets vd Daniel Kindberg är stridslysten:

– Vi är helt säkra på att vi har handlat i enlighet med gällande svensk lag och europeisk rätt, och den frågan kommer vi att driva så högt upp i rättssystemet det bara går.

Han menar att Konkurrensverket driver ärendet för att få till stånd ett prejudicerande fall.

– Vi välkomnar en granskning, även om vi anser att Konkurrensverkets underlag till vissa delar är bristfälligt.

Av skriftväxlingen med Konkurrensverket framgår att Östersundshem kanske ändå inte är så säkra på sin sak. Sänkt straff önskas. En upphandlingsskadeavgift på 800 000 kronor, en procent av avtalsvärdet, beskrivs rimligare än fem miljoner kronor.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *