Upphandlare är lyhörda för kritik

Konkurrensverkets upphandlingstillsyn ger resultat. Flertalet av de upphandlande myndigheter som granskats av övervakande myndighet har efter kritiken förändrat rutiner, roller och arbetssätt.

Resultatet av det tillsynsarbete som Konkurrensverket bedriver tycks anammas av de upphandlande myndigheter som granskats. Det framgår av den färska kartläggningen Tillsyn ger resultat – Uppföljning av Konkurrensverkets tillsynsbeslut som bland annat bygger på enkäter.

I 13 av 19 fall har förändringar gjorts eller ska göras. Inköpsrutiner, arbetssätt samt arbets- och rollfördelning ändras för att bättre leva upp till lagen. Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom uppskattar lyhördheten:

– Det är glädjande att vår tillsyn bidrar till bättre upphandlingsverksamheter och att många förbättrar sitt arbete genom att ändra i rutiner och prioriteringar.

Tillsynsärendena skiljer sig från de fall som resulterar i krav på upphandlingsskadeavgift. Det handlar om förseelser som kan vara preskriberade eller som av andra anledningar inte lett till krav på böter.

– Även i de fall där vi inte kan gå till domstol är det viktigt att ge vägledning. Vi vill visa hur vi som tillsynsmyndighet tolkar lagen, säger Dan Sjöblom som menar att det på sikt leder till att fler gör rätt från början.

Konkurrensverket har tidigare studerat hur bötesdrabbade upphandlare reagerar. Även den uppföljningen visade på positiva resultat av tillsynen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *