Polisbil
Polisen riskerar böter. Foto: Polisen.

Polisen krävs på rejäla böter

Polisen riskerar böter för att att ha förlängt ett avtal utan förlängningsmöjlighet. Beloppskravet ligger inte direkt på trafikbotsnivå, utan på 400 000 kronor.


Konkurrensverket vänder sig till förvaltningsrätten med krav på att Polismyndigheten ska dömas till böter. Upphandlingsskadeavgiften yrkas för att det avtal om polititjänster, det vill säga transport av avlidna, som år 2015 utan konkurrensutsättning slöts med Politivagn Stockholm.

Om upphandlingar inte konkurrensutsätts genom annonsering får konkurrerande leverantörer enligt Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom ingen chans att visa vad de kan erbjuda och till vilken kostnad:

– Det innebär att beställaren inte vet om det är det bästa avtalet som träffas, poängterar han.

Polisen betecknade avtalet som en förlängning av det tidigare ingångna huvudavtalet i väntan på att kunna genomföra en nationell upphandling. Haken var bara att förlängningsmöjligheten redan hade utnyttjats fullt ut.

Polisen beräknar värdet på den otillåtna direktupphandlingen till närmare fem miljoner kronor.

Konkurrensverket kräver att Polismyndigheten ska dömas att betala 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Den relativt höga procentsatsen av avtalsvärdet beror på att det inte är myndighetens första upphandlingsbrott i och med att en otillåten direktupphandling av skyddsvästar genomförts tidigare.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *