Militär
I direktupphandlade kängor. Foto: Johan Lundahl, Combat Camera.

Övertramp ger känga till försvaret

Försvarsmakten kan marschera vidare i direktupphandlade kängor. Konkurrensverket väljer att inte agera eftersom tidsfristen för ansökan om upphandlingsskadeavgift har gått ut.

På Försvarsmaktens uppdrag direktupphandlade Försvarets Materielverk 3 000 par av känga modell m/90. Eftersom det inte skett någon föregående annonsering enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling reagerade Konkurrensverket.

Försvarets Materielverk hävdade synnerlig brådska och lovade att några ytterligare kängor av samma modell inte köpts in.

Eftersom kontraktet ingicks den 15 april 2015 gavs övervakande myndighet inte så många alternativ till att skriva av ärendet. I och med att direktupphandlingen inte kan bli rättssak görs bedömningen att tänkt allmänpreventiv effekt uteblir.

Konkurrensverket har flera gånger uppvaktat regeringen och andra instanser för att förlänga preskriptionstiden för upphandlingsskadeavgift. Eftersom det kan ta tid att upptäcka tveksamma upphandlingar, och svåra ärenden tar tid att utreda, är önskemålet att fördubbla fristen från ett år till två år. Denna propå har avvisats av Överprövningsutredningen.

I avskrivningsbeslutet betonas att Konkurrensverket inte har tagit ställning till om Försvarets Materielverks agerande är tillåtet enligt upphandlingslagstiftningen. Att utredningen läggs åt sidan beror på att övervakande myndighet inte längre prioriterar att utreda ärendet.

Konkurrensverket har sedan någon månad tillbaka en ny prioriteringspolicy för upphandlingstillsyn.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *