Alice Roman
Alice Roman förklarar bristen med personalbrist. Foto: Eddie Löthman.

Olaglig avtalsförlängning blir kostsam

Förvaltningsrätten går, som så ofta förr, på Konkurrensverkets linje i en otillåten direktupphandling. Västtrafik tvingas böta en miljon kronor för olaglig avtalsförlängning.

Konkurrensverket ansökte i november i fjol om att Västtrafik skulle få betala en miljon kronor i böter för otillåten direktupphandling. Domstolen bifaller verkets ansökan och beslutar att yrkat belopp ska betalas i upphandlingsskadeavgift.

Västtrafik har enligt domen ingått ramavtal kring konsulttjänster med flera bolag utan föregående annonsering. Det handlar om förlängningar av tidigare tecknade avtal som egentligen skulle ha löpt ut den sista december 2018.

Västtrafik medger Konkurrensverkets ansökan. För Inköpsrådet har bolaget förklarat sin brist på personal för att genomföra upphandlingar. Alice Roman är presskommunikatör vid Västtrafik:

– Vi är medvetna om att vi har brustit i hur det här ska gå till, vår avsikt har hela tiden varit att på nytt teckna avtal.

Konkurrensverket poängterar att förlängning av ett avtal med en befintlig leverantör, trots att en sådan option inte finns i det ursprungliga avtalet, är ett typexempel på en otillåten direktupphandling.

Upphandlingens värde har beräknats till 14 miljoner kronor.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *