Lunds universitet
Lunds universitet kritiseras för bristande överblick. Foto: Kennet Ruona.

Många småbelopp blir stora pengar

Lunds universitet saknar övergripande kontroll över inköpen. Det anser Konkurrensverket som dessutom kräver böter för fyra direktupphandlingar.


Enligt Konkurrensverket saknar Lunds universitet övergripande kontroll av de samlade inköpen. Övervakande myndighet vänder sig till förvaltningsrätten med krav på sammanlagt 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för fyra utpekade direktupphandlingar som bedöms som otillåtna.

Granskningen ger också vid handen att flera inköp gjorts efter muntliga överenskommelser trots lagens krav på dokumentation. Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket, poängterar vikten av att följa upphandlingsreglerna:

– När offentliga inköp görs utan kontroll, eller utan dokumentation, är det svårt att veta om inköpen motsvarar organisationens behov och det blir svårt att kontrollera de leverantörer man vänder sig till.

Jeanette Jakobsson, upphandlingschef vid Lunds universitet, berättar för Inköpsrådet att Konkurrensverkets granskning har pågått ett längre tag. Parallellt har universitetet vidtagit flera åtgärder för att stävja att detta ska hända igen. Bland annat har flera nya resurser rekryteras samtidigt som upphandling skett, eller pågår, inom flera nya ramavtalsområden som fastnat i granskningen.

– Jag upplever att vi har vidtagit proaktiva åtgärder så snabbt det varit möjligt, men givetvis kommer det ta ett tag innan vi ser full effekt av dessa åtgärder.

Hon betonar att den enskilde beställaren försöker göra rätt – och har gjort inköp till mindre värde:

– Men eftersom vi är en stor organisation med 7 400 medarbetare är det en utmaning att få ett grepp om helheten för varor och tjänster av samma slag.

De fyra upphandlingar som Konkurrensverket vill ska rendera i böter avser budtjänster (kontraktsvärde drygt tre miljoner kronor), resor (637 000 kronor), byggvaror (613 000 kronor) och konferensverksamhet (954 000 kronor).


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *