Rikard Jermsten
Rikard Jermsten ser inget förmildrande. Foto: Konkurrensverket.

Kräver högre böter av återfallssyndare

Västra Götalandsregionen krävs på upphandlingsböter. Flera avtalsförlängningar utan annonsering och andra försvårande omständigheter får Konkurrensverket att skruva upp sitt böteskrav.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Västra Götalandsregionen bröt mot upphandlingsreglerna när avtal om mödravård med utföraren Fröja förlängdes. Det anser Konkurrensverket som vänder sig till domstol med krav på att regionen ska dömas att betala 1 150 000 kronor i böter.

Enligt verkets utredning har regionen upprepade gånger förlängt avtal med leverantören av mödravård i Tjörn och Stenungsund – detta utan annonsering och konkurrensutsättning. Det är för denna otillåtna direktupphandling som miljonbeloppet krävs i upphandlingsskadeavgift.

– Om upphandlingar sker utan konkurrensutsättning och annonsering finns risken att det är en leverantör som inte ger bäst kvalitet och bästa pris som tar hem affären, poängterar Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Västra Götalandsregionen uppger kontraktsvärdet för 2017 till 13,5 miljoner kronor. Konkurrensverket kan välja ett bötesbelopp på upp till tio procent av det värdet. Denna gång ligger yrkandet högre än normalt:

– Försvårande omständigheter innebär att Konkurrensverket nu ställer krav på högre böter/upphandlingsskadeavgift än vad vi skulle ha gjort vid en förstagångsöverträdelse, säger Rikard Jermsten.

Till dessa omständigheter hör att det aktuella avtalet har förlängts flera gånger, utan ny annonsering, trots att det löpt ut. Övervakande myndighet noterar också att regionens egna jurister avrått från förlängning.

I vågskålen finns också det faktum att Västra Götalandsregionen tidigare gjort sig skyldig till otillåten direktupphandling.

Regionen ser för sin del synnerliga skäl för sitt senaste avsteg från LOU.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *