Anna Starbrink
Anna Starbrink ser framåt. Foto: Anki Almqvist.

Klen politisk styrning av upphandling

Stockholms läns landstings alla upphandlingsböter beror inte medarbetare som inte vill eller kan. Bristerna har snarare funnits i politisk styrning och systemstöd.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Inga andra upphandlande myndigheter och enheter har fått böta lika mycket Stockholms läns landsting för olagliga direktupphandlingar och avtalsförlängningar. Fram till dags dato handlar det om 37 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgifter.

När det gäller de senaste upphandlingsskadeavgifterna, för förlängningarna med Aleris och Medicinsk röntgen, fanns det gott om tid för att genomföra korrekta upphandlingar. Avtalen skrevs i juni 2008 och löpte ut den sista december 2015 efter en treårig förlängning.

Hur kunde det då bli så att avtalen ändå förlängdes genom direktupphandling?

Enligt hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink beror förseningen av upphandlingen kring radiologi på att dessa tjänster hänger samman med de nya närakuterna. I den nya vårdstruktur som håller på att byggas upp ska patienterna ha tillgång till labb och röntgen.

– Behoven av radiologi styrs till stora delar av den strukturen, säger hon och poängterar att landstinget självklart ska följa lagen om offentlig upphandling men att man samtidigt måste förhålla sig till hälso- och sjukvårdslagen om att säkerställa en god vård till patienterna.

Hemlighöll förvaltningen för nämnden att de avtal som förlängts löpte ut? Eller var nämndens majoritet omedveten om att avtalen var på väg att löpa ut?

– Besluten om avtalen och upphandlingen har tagits i nämnden med underlag från och på förslag från förvaltningen.

Anna Starbrink axlade uppdraget som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden för två och ett halvt år sedan. Att hon fick ta över ett illa politiskt styrt område råder det ingen tvekan om.

– Sedan jag tillträdde har vi arbetat målmedvetet med att få ordning på gamla avtal, sluta med direktavtal och direktupphandlingar.

En upphandlingsplan har skapats:

– I den beskriver hur vi vill utforma framtiden med antingen upphandlingar enligt LOU eller vårdval enligt LOV.

Hur kommer ni att agera kring de senaste böterna?

– Landstinget kommer inte att driva frågan om upphandlingsskadeavgift vidare.

Nu blickar Stockholms läns landsting framåt. Den offensiva målsättningen är att inom tre år utvecklas till att bli landets bästa offentliga upphandlare.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *