Kristina Geiger
Kristina Geiger ser ingen rätt att göra undantag. Foto: Dan Sjunnesson.

Karolinskas undantag ifrågasätts igen

Konkurrensverket intresserar sig återigen för Karolinskas upphandlingar. Nu krävs universitetssjukhuset på 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.


Karolinska universitetssjukhuset upphandlade i höstas en så kallad autofrys, för att förvara prover, till en kostnad på 2,3 miljoner kronor. Priset till trots införskaffades frysen utan att upphandlingen konkurrensutsattes.

Trots att det enligt sjukhusets egen marknadsundersökning fanns fem möjliga leverantörer hänvisar Karolinska till ett undantag som tillåter direktupphandling. Det handlar om fall där tekniska skäl gör att det bara finns en leverantör, i detta fall Hamilton Bonaduz, som kan erbjuda det som upphandlande myndighet behöver.

– Detta undantag kan inte användas i detta fall eftersom det finns flera leverantörer som kan erbjuda motsvarande produkter, säger Kristina Geiger, ställföreträdande generaldirektör för Konkurrensverket.

Enligt Konkurrensverkets utredning har en otillåten direktupphandling skett. Övervakande myndighet vänder sig därför till förvaltningsrätten i Stockholm med krav på att Karolinska ska betala upphandlingsskadeavgift på 200 000 kronor.

Karolinska utreds även för en annan, liknande, direktupphandling där man ansett att ett visst företag varit den enda möjliga leverantören. I det fallet handlar det om flyttjänster – ett uppdrag som direkt gick till HCR trots att det knappast saknades andra intresserade aktörer.

Frysupphandlingen uppmärksammades under Konkurrensverkets pågående projekt som granskar upphandlingar av just medicinteknik.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *