Kristina Geiger
Kristina Geiger ser inget undantag för Västerås stad. Foto: Dan Sjunnesson.

Inget LOU-undantag för kommunal teve

Västerås stad är inget programbolag med public service-uppdrag. Därför vill Konkurrensverket att kommunen ska få böta för direktupphandlad webbteve.

Västerås stad ville sända kommunfullmäktiges möten på webben. Uppdraget gick, utan regelrätt upphandling, till Q Enter – samma företag som levererat kommunens mötessystem.

Kontraktsvärdet för produktion, webbhosting med mera är på mer 1,1 miljoner kronor. Eftersom detta belopp överstiger gränsen för direktupphandling vänder sig Konkurrensverket till förvaltningsrätten med krav på att kommunen ska betala 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

– Upphandlingsreglerna finns till för att alla leverantörer ska ha samma chans att ingå avtal med kommuner och myndigheter samt för att garantera att bästa möjliga affär görs, motiverar Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger.

Kommunen erkänner att det inte genomförts något annonserat upphandlingsförfarande. Affärsupplägget försvaras med att avtalet omfattas av undantaget i 1 kap. 6 § punkten 2 LOU.

Ånej, anser Konkurrensverket. Det undantaget gäller programbolag med public service-uppdrag och i situationer där hänsyn behöver tas till kulturella och sociala överväganden. Verket beskriver Västerås webbteveambitioner som en sedvanlig upphandling.

– Några eventuella undantag från att följa upphandlingsreglerna har Konkurrensverket inte funnit under sitt utredningsarbete.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *