Karolinska institutet
Karolinska institutet. Foto: Amina Manzoor.

Ingen ursäkt att personal slutar

Stor personalomsättning är inget skäl till att inte annonsera en upphandling. Förvaltningsrätten anser att den egna personalsituationen ligger under upphandlande myndighets kontroll och dömer Karolinska institutet till böter.

Konkurrensverket lyckas dåligt med att argumentera för sin ansökan om varför Karolinska institutet ska betala en av de högsta upphandlingsskadeavgifterna hittills: åtta miljoner kronor. Förvaltningsrätten prutar ner bötesbeloppet rejält.

– Förvaltningsrätten anser att en avgift om tre miljoner kronor får anses vara en effektiv och avskräckande sanktion som står i proportion till överträdelsens allvar, säger Anna Önell, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Striden står kring en otillåten direktupphandling av molekylärbiologiska produkter från bland annat Life Technologies.

Karolinska Institutet har hävdat att produkterna är absolut nödvändiga som skäl för att slippa annonsera. På grund av vad som beskrivs som en exceptionell personalomsättning har institutet inte kunnat hedra de tidsfrister som normalt ska gälla.

– Domstolen har gjort bedömningen att Karolinska Institutet inte haft rätt att genomföra en upphandling utan föregående annonsering, förklarar Anna Önell.

Enligt domen får brådska som beror på omständigheter hänförliga till den egna personalsituationen som regel anses ligga inom en myndighets kontroll. Detta även om myndigheten inte vet när personal kommer att säga upp sig eller bli sjuka.

De omständigheter som Karolinska institutet redogjort för bedöms inte vara så exceptionella att undantaget från huvudregeln om annonsering kunnat användas. Enligt domstolen borde denna upphandling ha prioritets upp långt före vad som skedde.

Konkurrensverket och Karolinska institutet har varit rejält oense om upphandlingens värde, vilket ligger till grund för bötesbeloppet. Övervakande myndighet har räknat på 126,2 miljoner kronor medan Karolinska institutets fakturaanalys stannar på 34,3 miljoner kronor.

Även om domstolen accepterar Konkurrensverkets invändningar mot gjord fakturaanalys anses det högre beloppet inte vara styrkt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *