Karin Lunning
Inget IOP-undantag enligt Karin Lunning. Foto: Konkurrensverket.

Ingen gräddfil för idéburna sektorn

Idéburna organisationer undantas inte från upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att Alingsås kommun gjort en otillåten direktupphandling och kräver fem miljoner kronor i böter.


Alingsås kom i fjol somras överens med Bräcke diakoni om drift av äldreboendet Ginstgården till ett värde av 75 miljoner kronor. Kommunen anser att idéburna offentliga partnerskap av detta slag inte är upphandlingspliktiga.

Man menar att IOP är en samarbetsform som ligger mellan upphandlingspliktiga tjänster och ren bidragsgivning. Samarbetsformen bygger inte på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt, utan grundas på ömsesidighet.

Om den saken håller Konkurrensverket inte med. Övervakande myndighet har vänt sig till förvaltningsrätten med en ansökan om upphandlingsskadeavgift. Yrkat bötesbelopp för den otillåtna direktupphandlingen är fem miljoner kronor.

– Oavsett vad man kallar ett avtal med en leverantör måste upphandlingsreglerna följas om avtalet innebär att en upphandlande myndighet köper en tjänst, säger Karin Lunning, tillförordnad generaldirektör för Konkurrensverket.

Enligt verket undantas inte idéburna sektorn från upphandlingsreglerna. Även om denna typ av organisationer är en viktig leverantör, särskilt av sociala tjänster, finns det inget undantag i lagen för sådana företag.

Boendeavtalet beskrivs som ett köp av en tjänst. Kommunen borde alltså ha annonserat ut kontraktet.

Catharina Johansson, chef för vård- och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås, berättar om en politisk enighet i kommunen kring att hitta ett långsiktigt och hållbart sätt att samarbeta kring samhällsutmaningar som äldrevård:

– Så tillsammans med politiken har linjen varit tydlig från början: Vi har kalkylerat med en risk, men ser det som något positivt att detta prövas så att vi sedan vet hur vi ska gå vidare.

Företrädare för Alingsås kommun kommer att vara på plats under det Almedalsseminarium på temat IOP som arrangeras av Front Advokater. Bräcke diakoni deltar liksom organisationerna Famna och Forum.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *