Rikard Jermsten
Rikard Jermsten kräver in böter. Foto: Andreas Eklund.

Högre böter vid upprepat LOU-slarv

Konkurrensverket ansöker om närmare en halv miljon i böter för Södertälje. Det är inte första gången som övervakande myndighet är på kommunen för otillåten direktupphandling.


Södertälje kommun har enligt Konkurrensverket brutit mot upphandlingsreglerna. Enligt verkets utredning har ett avtal med Tieto inom området verksamhetsstöd vid social- och omsorgskontoret förlängts utan ny annonserad upphandling.

– Om upphandlingar annonseras och konkurrensutsätts enligt reglerna, ökar möjligheterna att det är det bästa avtalet till det bästa priset som vinner, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Kontraktssumman uppgår till fem miljoner kronor, vilket innebär att köpet vida överstiger den gräns som finns för direktupphandling. Därmed är det fråga om en otillåten direktupphandling enligt Konkurrensverket.

Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsdomstolen med krav på att kommunen ska betala 425 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

– Otillåtna direktupphandlingar är prioriterade överträdelser i vårt tillsynsarbete, poängterar Rikard Jermsten.

Detta är inte första gången som myndighetens ögon riktas mot Södertälje.

Så sent som i fjol höstas dömdes kommunen att betala upphandlingsskadeavgift för att ha gjort en annan otillåten direktupphandling. Den gången handlade det om drift av vård- och omsorgsboenden.

– Detta ser Konkurrensverket som en försvårande omständighet.

Södertälje kommun har under utredningens gång bekräftat att avtalet saknar stöd i LOU. Felet ursäktas med de långtgående skyldigheter som kommunen har gentemot äldre och svaga enligt annan lagstiftning. Social- och omsorgskontoret ville helt enkelt inte riskera att behöva byta verksamhetssystem samtidigt som kommunen stod inför ett byte av IT-driftsleverantör.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *