Per Karlsson
Per Karlsson vinner i förvaltningsrätten. Foto: Andreas Eklund.

Sann hjälpsamhet strider mot lagen

Umeå kommun avropade på sitt ramavtal för att även tillgodose Skellefteås behov. Fel, anser förvaltningsrätten som utdömer 140 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.


Umeå och Skellefteå inledde år 2014 ett IT-samarbete. Rent praktiskt bildade de båda kommunerna en gemensam nämnd, som ingår i Umeå kommuns organisation, för att bland annat sköta de båda kommunernas IT-lagring.

Även om samarbete i sig är positivt har båda kommunerna felat i sin hantering.

Umeå kommun avropade på sitt befintliga serveravtal med 5 High för att tillgodose den gemensamma nämndens behov. Enligt förvaltningsrättens synsätt är det en väsentlig förändring av ramavtalet att på detta sätt utöka antalet avropsberättigade.

– Det kan ofta vara bra att kommuner samverkar. Men om upphandlingsreglerna inte följs ökar risken att det inte är den bästa affären för skattebetalarna som görs, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Förvaltningsrätten bedömer Umeå kommuns avrop från ramavtalet för att tillgodose nämndens behov som en otillåten direktupphandling. Domstolen fastställer Konkurrensverkets krav på 140 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

– Otillåtna direktupphandlingar, där det inte sker någon konkurrensutsättning med annonsering, är en allvarlig överträdelse av upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Skellefteå kommun får också böta för upplägget. Beloppet är även här 140 000 kronor.

Enligt förvaltningsrätten innebär samverkansavtalet i realiteten att Skellefteå kommun har anskaffat en tjänst av Umeå kommun. Varken bestämmelsen om interna köp (Teckal) eller EU-domstolens praxis om Hamburg-samverkan var tillämpliga, vilket innebär att det handlar om en otillåten direktupphandling.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *