EU-domstolen
EU-domstolen i Luxemburg. Foto Georges Fessy.

HFD begär förhandsavgörande

För första gången någonsin tar Högsta Förvaltningsdomstolen hjälp av EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

För första gången någonsin begär Högsta förvaltningsdomsolen (HFD) ett förhandsavgörande av EU-domstolen i upphandlingsmål. Denna unika händelse sker i målet som Konkurrensverket driver mot SJ, där Konkurrensverket menar att SJ är en upphandlande enhet och ska följa upphandlingslagstiftningen (LUF i detta fall).

Det är just pudelns kärna som HFD vill ha hjälp med att avgöra: faller den verksamhet som SJ bedriver under de förutsättningar som gäller för järnvägstrafik i Sverige inom EU-direktivets råmärken, alltså om SJ är tvunget att följa LUF.

Om en svensk domstol är tveksam till hur den ska tolka EU-rätten kan den begära ett förhandsavgörande av EU-domstolen. Högsta förvaltningsdomstolen måste begära förhandsavgörande om det finns tveksamhet om hur EU-rätten ska tolkas.

De två frågorna som Högsta förvaltningsdomstolen har ställt till EU-domstolen:

Fråga 1: Ska artikel 5.1 andra stycket i direktiv 2004/17/EG tolkas på så sätt att ett nät för transporttjänster föreligger när transporttjänster på ett statligt förvaltat järnvägsnät för nationell och internationell järnvägstrafik tillhandahålls enligt bestämmelser i nationell lagstiftning som genomför direktiv 2012/34/EU, vilka innebär att tilldelningen av järnvägsinfrastrukturkapacitet baseras på ansökningar från järnvägsföretag och att samtliga ansökningar ska tillmötesgås i största möjliga utsträckning?

Fråga 2: Ska artikel 5.1 första stycket i direktiv 2004/17/EG tolkas på så sätt att en verksamhet som bedrivs av ett sådant järnvägsföretag som avses i direktiv 2012/34/EU och som innebär att allmänheten erbjuds transporttjänster på ett järnvägsnät utgör sådant tillhandahållande eller sådan drift av nät som avses i bestämmelsen?

Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *