Ulf Däversjö
Ulf Däversjö ställer om för att tillämpa LOU. Foto: Peter Jonsson.

Från och med nu är det LOU som gäller

Konkurrensverket ser domen mot Akademiska Hus som principiellt mycket viktig. Bolaget inleder nu en omfattande omställning för att LOU-anpassa inköpen.


Som Inköpsrådet redan kunnat berätta har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att Akademiska Hus är en upphandlande myndighet. Bolaget ska därmed följa lagen om offentlig upphandling.

Enligt domen drivs det statligt ägda bolaget inte på normala marknadsmässiga villkor. Dess huvudsakliga syfte är inte att generera vinst, även om verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

– Domen är en av de principiellt viktigaste vi haft, säger Per Karlsson, chefsjurist på Konkurrensverket som även fått exempelvis Svenska Spel att omfamna LOU men har betydligt svårare med SJ.

Ulf Däversjö är inköpsdirektör vid Akademiska Hus. Han välkomnar domen och tydliggörandet av vilket regelverk som gäller för bolagets upphandlingar:

– Arbetet för att snabbt kunna ställa om och tillämpa LOU är redan påbörjat.

Han berättar att det bland annat sker genom att utbilda medarbetarna i upphandling enligt LOU. Utifrån den färska domen i Högsta förvaltningsdomstolen accelereras nu det arbetet och upphandlingsprocess anpassas fullt ut till LOU.

Omställningen sker med omedelbar verkan. Ett internt förändringsprojekt startas för att säkra att verksamheten och göra beställarna är helt införstådda i den förändrade upphandlingsprocessen.

– Vi räknar med att det interna förändringsarbetet är helt genomfört inom 18 månader.

Ulf Däversjö säger att med sig i omställningen av upphandlingsprocessen tar Akademiska Hus med sig en lång erfarenhet av strategiskt inköpsarbete och affärsmässig upphandling:

– Vi kommer att vinnlägga oss om att också fortsatt söka de mest resurseffektiva, hållbara och ekonomiskt fördelaktiga upphandlingsresultaten ur bolagets och därmed dess ägare statens perspektiv.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *