Konkurrensverket
Konkurrensverket drar Region Skåne till domstol. Foto: Catharina Biesèrt.

En av de allvarligaste lagöverträdelserna

Förvaltningsrätten ser otillåtna direktupphandlingar som en av de allvarligaste lagöverträdelserna inom upphandlingsområdet. Region Skåne får miljonböter för två förlängda avtal.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Region Skåne har utan konkurrensutsättning förlängt avtal med läkare inom områdena gynekologi samt anestesi- och intensivvård. Efter att Konkurrensverket uppmärksammat felsteget dömer förvaltningsrätten nu ut sammanlagt 1 350 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kontrakten var värda 13,7 miljoner kronor respektive 2,8 miljoner kronor. Bötesbeloppen bestäms till 1 150 000 kronor för det större avtalet och 200 000 kronor för det mindre.

Region Skåne försvarar sitt agerande med synnerlig brådska. Sedan flera kliniker dragit tillbaka preliminära intresseanmälningar att erbjuda de aktuella tjänsten ansåg man sig vara tvungen att på detta sätt säkra patienternas tillgång till kvalificerad vård.

Vid en sammantagen bedömning finner domstolen inte att det är visat att det varit fråga om en sådan situation som gör det möjligt att frångå huvudregeln i LOU om annonsering.

Enligt domarna anses regionen ha känt till vårdbehovet hos de aktuella patientgrupperna samt att och när samverkansavtalen skulle upphöra att gälla. Förvaltningsrätten ser det dessutom som försvårande att det handlar om två regelbrott.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *