Böter för genomtänkt affärsupplägg

UPPDATERAD Haninge Bostäder stoltserar med en av de högsta upphandlingsskadeavgifter som hittills dömts ut. Det kostar nio miljoner ”extra” att inte upphandla en byggentreprenad enligt LOU.

Kommentus metodhandboken

Haninge Bostäders köp av bolaget Vega Norra Parken från HMB Construction kostade 136 miljoner kronor. Nu plussas ytterligare nio miljoner kronor på notan i form av upphandlingsskadeavgift.

Högsta domstolen beviljar inte det kommunägda bolaget prövningstillstånd. Det innebär att kammarrättens fällande dom står sig.

Den enda tillgången i bolaget var ett byggentreprenadkontrakt. Det omfattade cirka 90 lägenheter – som redan från början var avsedda för Haninge Bostäder.

Konkurrensverket reagerade på att köpet inte hade annonserats enligt LOU, vilket byggentreprenadkontrakt normalt ska göra, och ansökte om upphandlingsskadeavgift.

– Kammarrättens avgörande skickar en tydlig signal till upphandlande myndigheter om att denna typ av planerade affärsupplägg där avtal ingås direkt med en viss leverantör inte är förenliga med upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket ansökte om maximalt bötesbelopp, tio miljoner kronor. Förvaltningsrätten gick på övervakande myndighets linje.

Kammarrätten noterade att överträdelsen var en del i ett genomtänkt och planerat affärsupplägg. Domstolen bedömde dock att en avgift på nio miljoner kronor var tillräcklig sanktion.

Haninge Bostäders upphandingsskadeavgift är en av de hittills högsta som dömts ut. Värst drabbad är Stockholms läns landsting som fått böta 10 miljoner kronor. Falu kommun pungade ut med åtta miljoner kronor efter den så kallade Peab-härvan där vägunderhåll upphandlades felaktigt.

Uppdaterad 2016-04-19 kl 15:18: Haninge Bostäders upphandlingsskadeavgift är den näst högsta efter det att förvaltningsrättsdomen mot Stockholms läns landsting vann laga kraft tidigare i år.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *