Akademiska Hus tvingas följa lagen

Kerstin Lindberg Göransson

Kerstin Lindberg Göransson viker sig för Konkurrensverket. Foto: Cina Stenson.

Konkurrensverket vinner sin flera år långa kamp mot Akademiska Hus. Fastighetsbolaget ska framöver följa lagen om offentlig upphandling

Akademiska Hus har hittills inte upphandlat enligt LOU. Motiveringen är att verksamheten har kommersiell karaktär då bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad. Akademiska Hus, som bygger och förvaltar fastigheter på landets högskolor, drivs på affärsmässiga villkor och genererar en marknadsmässig avkastning.

Konkurrensverkets inställning är att Akademiska Hus, som statligt ägt bolag, ska följa LOU. Verket har lämnat in, och i lägre instans vunnit, mer än ett halvdussin olika mål om upphandlingsskadeavgift.

Nu går Högsta förvaltningsdomstolen på övervakande myndighets linje. Det slås fast att Akademiska Hus är att betrakta som en upphandlande myndighet som omfattas av lagen om offentlig upphandling.

– Vi välkomnar beskedet som ger oss efterlängtad klarhet i frågan, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Den aktuella domen rör ett mål där Konkurrensverket i september 2012 ansökte om upphandlingsskadeavgift för en generalentreprenad för nya Skogishuset på Campus Umeå.

Högsta förvaltningsdomstolen dömer Akademiska Hus att betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Dessutom slås fast att bolagets inköp hädanefter ska upphandlas enligt LOU.

– Vi arbetar kontinuerligt med vår inköpsprocess för att säkra högkvalitativa upphandlingar och övergången till det nya regelverket kommer därför att gå smidigt, säger Kerstin Lindberg Göransson.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *