Vita jobb är inte alls olagligt

Tankservice utmanade Malmö stads vita jobb-modell. Fast förvaltningsrätten går på kommunens linje genom att anse att villkoren för tillsynen är acceptabla.


Den så kallade vita jobb-modellen, som används i bland annat Malmö, syftar till att stänga ute oseriösa leverantörer från upphandlingar. Fast det rent praktiska kring kontrollerna som ingår i modellen har fått många leverantörer att se rött.

I och med att avtalsuppföljningen görs av facket, men på kommunens uppdrag, har det funnits en rädsla för hur inhämtad information kan användas.

LS Tankservice valde att överpröva en upphandling av spolbilstjänst med krav på vita jobb-uppföljning. Företaget ville att upphandlingen skulle göras om på grund av brott mot bestämmelserna om likabehandling, transparens och proportionalitet i 1 kap. 9 § LOU.

Enligt klagande entreprenör vill kommunen ge sig själv oproportionerligt långtgående kontrollmöjligheter. Enligt avtalet är leverantör och eventuella underleverantörer skyldiga att ge Malmö stad eller kommunens ombud tillgång till ”erforderliga uppgifter som kommunen anser nödvändiga för denna kontroll.”

Detta beskrivs av Tankservice som ett långt utöver vad som är nödvändigt. Av förfrågningsunderlaget framgår dessutom endast i svepande ordalag vilken typ av uppgifter som kommunen vill se, något som gör kravet oförutsägbart.

Malmö stad avvisar företagets oro över att helt behöva öppna böckerna. Den information som ska ges ut handlar endast om arbete inom ramen för avtalet. Att man inte kan detaljspecificera hur kontrollerna ska gå till beror bland annat på att handlingar benämns olika.

Förvaltningsrätten avslår Tankservices överprövning. Bedömningen är att avtalsvillkoren har en klar koppling till upphandlingsföremålet. I domen slås dock fast att staden eller dennes ombud inte kan begära vilka uppgifter som helst, utan enbart sådana som behövs för att kontrollera att krav och avtalsvillkor i det upphandlade kontraktet efterlevs.

Konkurrensverket tog i början av året ställning i kriget runt vita jobb-modellen, som kanske kan bli mer använd om upphandlingspropositionen faller. Övervakande myndighet ser inget fel i att anlita facket för kontrollerna.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *