Hans Rothenberg
Hans Rothenberg undrar hur avgifter slår. Foto: Emilia Öije.

Vill ha svar av civilministern

Trots att utredningen är långt från färdig flaggar civilminister Ardalan flaggar för avgiftsbelagd överprövning. Riksdagsmannen Hans Rothenberg undrar hur det påverkar småföretagens villkor.

IKEA

Den statliga utredning som ska belysa hur antalet överprövningar ska minska har bara börjat jobba. Detta till trots noterar riksdagsmannen Hans Rothenberg att civilminister Ardalan Shekarabi flaggar för att det ska bli svårare att överklaga ärenden inom offentlig upphandling.

Bland annat har ministern lyft fram möjligheten att införa en avgift för den som begär överprövning i domstol. I en skriftlig fråga till Ardalan Shekarabi undrar Hans Rothenberg:

– Hur påverkar införandet en avgift och minskade möjligheter till överklagande rättssäkerheten för mindre enskilda aktörer?

Den moderate riksdagsmannen vill också veta hur avgifterna påverkar möjligheterna för småföretag att vara delaktiga i en upphandlingsprocess på lika villkor?

I sin fråga till civilministern betonar Hans Rothenberg att upphandlingsdirektiv redan idag är alltför rigida, omfattande och detaljstyrda. Han ser som det outtalade syftet att stänga ute mindre enskilda aktörer från processen.

– Att göra den offentliga upphandlingen än mer krånglig och rättsosäker är därför knappast rätt väg att gå.

Riksdagsledamöter kan året om ställa skriftliga frågor till statsråden. Avsikten med frågorna är att ledamöterna ska få besked i ett visst, begränsat ärende.

Den statliga utredningen av överprövningar, som också ska också lämna förslag till flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU-tröskelvärdena, ska redovisas senast den 15 juni 2018.


P2P före årsskiftet

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *