Västtrafik värnar sin modell

Borås Lokaltrafik kämpar för sin överlevnad medan Västtrafik värnar sin utvärderingsmodell. Den två och ett halvt år långa upphandlingsstriden kan nu komma att prövas i högsta instans.


Västtrafiks upphandling av stadsbusstrafiken i Borås har resulterat i en två och ett halvt år lång rättsprocess. Nu hoppas båda parter att Högsta förvaltningsrätten ska sätta punkt.

År 2013 förlorade Borås Lokaltrafik, som är ett av landets största kommunägda bussföretag, stadsbusstrafiken i Borås. Västtrafik rankade vid upphandlingen Nobina, som visserligen låg högre i pris men i gengäld bedömdes ha bättre kvalitet, högre.

Sedan dess har de rättsliga turerna kring upphandlingen varit många och långa enligt Bussmagasinet som följt irrfärderna.

Borås Lokaltrafik menade att den poängskala som använts vid utvärderingen, utvärderingspris med kvalitetsbristpåslag, inte var tillräckligt förutsebar och öppen. Bolaget fick rätt i första instans.

Västtrafik ansåg att domen hotade den utvärderingsmodell, VT-modellen, som företaget använt i flera upphandlingar och tog ärendet vidare. Kammarrätten gick på Västtrafiks linje. Borås Lokaltrafik ansökte då om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, men fick inte detta.

Bussmagasinet berättar att ärendet därefter på nytt hamnade hos förvaltningsrätten som skulle reda ut kvarstående oklarheter. Även den domen gick bussföretaget emot. Sedan kammarrätten också sagt nej i domen KR3506-14 söker bussbolaget nu återigen prövningstillstånd:

– Enligt vårt juridiska ombud finns det i domen vissa tveksamheter som vi tycker Högsta förvaltningsrätten ska titta på, säger Borås Lokaltrafiks vd Lars Holmqvist till Borås Tidning.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *