Västerås spelade högt och förlorade

Mikael Lagergren

Mikael Lagergren förbereder ny upphandling. Foto: Västerås stad.

Västerås stad satte hoppet till Högsta förvaltnings­domstolen och fortsatte att avropa datorer på det ogiltigförklarade avtalet. Något prövningstillstånd beviljas dock inte.

Västerås stad behövde skoldatorer. Istället för att annonsera en ny upphandling valde kommunen att, sent i processen, utöka en befintlig upphandling. Den årliga avtalsvolymen i den upphandlingen svällde från 18 miljoner kronor till cirka 50 miljoner kronor.

Macsupport klagade och fick rätt i såväl förvaltningsrätt som kammarrätt. Enligt domarna borde Västerås stad och partnern Mälarenergi ha avbrutit och därefter annonserat ut upphandlingen på nytt med de nya villkoren.

Denna affär har nu vandrat genom hela rättssystemet. Kommunen hade hoppats på Högsta förvaltningsdomstolen, men prövningstillstånd beviljas inte.

Mikael Lagergren, IT- och säkerhetsdirektör i Västerås stad, säger att man ansett det viktigt att pröva avtalet juridiskt. Inte bara för egen skull, utan för hela kommunsverige:

– Vi ville pröva hur långt efter tilldelat beslut ett företag kan överklaga, förklarar han och betonar att man enligt LOU ska överklaga inom tio dagar, men att i det här fallet överklagades upphandlingen ett helt år senare.

För Västerås stad är det nekade prövningstillståndet mycket besvärande. Ingånget avtal med Atea har ogiltigförklarats.

– Vi har räknat med att gå vinnande ur rättsprocessen och har därför fortsatt avropa på det nu ogiltigförklarade upphandlingsavtalet med Atea.

Hur gör ni nu?

– Alla beställningar som gjordes efter domstolsbeslutet har stoppats och vi kommer inte att göra fler beställningar genom det avtalet.

Mikael Lagergren berättar att en ny upphandling är förberedd.

– Under tiden som den nya upphandlingen pågår kommer vi att aktivera och avropa på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal.

Enligt Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande, ska de datorer som redan köpts in behållas. Allt annat än en rejäl upphandlingsskadeavgift förefaller föga troligt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *