Amal Al-Djaber
Vill få Eceneas anbud uteslutet. Foto: Zian.

Upphandlingsmyndigheten till domstol

Upphandlingsmyndighetens kritiserade upphandling av upphandlingskonsulter är överprövad. Vinnarens samtliga konsulter anses inte leva upp till ställda krav.

En mycket snål tidsupskattning av vad upphandlingsprocessens olika moment tar att genomföra. Så kunde Ecenea kamma hem Upphandlingsmyndighetens upphandling av upphandlingskonsulter.

Som Inköpsrådet tidigare kunnat berätta låg företagets utvärderingspris på endast ungefär hälften av upphandlingstvåans. Till och med vinnaren beskrev utvärderingsmodellen som olycklig:

– När vi själva föreläser om utvärderingsmodeller är vi noga med rekommendera att undvika modeller som kan få denna typ av konsekvens, säger Daniel Lindgren, upphandlingskonsult på Ecenea och ansvarig för detta anbud.

Som ett brev på posten kommer nu invändningarna mot Upphandlingsmyndighetens upphandling. I sin begäran om överprövning ber Zian om rättelse genom uteslutning av Eceneas anbud.

Zian var högst rangordnad i det ursprungliga tilldelningsbeslut som fattades innan lucia i fjol, där Eceneas bud underkändes. Det beslutet återtogs dock en vecka senare och den 11 januari i år korades Ecenea som etta.

Konkurrenten har inte så mycket att säga om varken tidsuppskattningar eller utvärderingsmodell. Däremot menar Zian att Ecenea offererat konsulter som inte når de krav på bland annat utbildning och erfarenhet som ställts i upphandlingen.

I företagets ansökan poängteras att krav ställs på minst två konsulter, som var och en uppnår kravbilden. Klagande menar att om fler konsulter erbjuds ska också dessa uppfylla samma krav.

Ecenea presenterar inte färre än 24 konsult-cv:n i sitt anbud. Enligt myndighetens utvärdering brister hälften av dem på något sätt i kravuppfyllelse.

– Det ska inte vara mer gynnsamt för en anbudsgivare att skicka med hur många cv som helst i hopp om att öka chansen att bli kvalificerad som leverantör, menar Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult vid Zian.

Han menar att ett anbud, inom ett delområde, rimligtvis borde antas eller förkastas i dess helhet:

– Det är främmande att anta ett anbud med reservationer på det sätt som här skett.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *