Tycker 41 dagars anbudstid är för snålt

En anbudstid på 41 dagar är för kort. Det anser Varian som hade velat se större generositet i en upphandling av komplicerade produkter där det dessutom krävdes anbud på svenska.

Easyfairs period 1

Varian och Elekta för en hård kamp om att få leverera strålbehandlingsutrustning för behandling av cancerpatienter till NKS, Nya Karolinska Solna. Affären, som under våren gjorts om efter fjolårets överprövning, är värd runt en halv miljard kronor.

Förloraren Varian anser att Stockholms läns landsting brutit mot LOU när det gäller upphandlingens tidplan. Enligt företagets ansökan om överprövning har anbudstidens längd inte anpassats efter upphandlingens komplexitet.

Med ett förfrågningsunderlag på över tusen sidor menar företaget att 41 dagars frist inte är tillräckligt för att ta fram ett slagkraftigt anbud.

Man hänvisar bland annat till en dom från Kammarrätten där Rikspolisstyrelsens anbudstid på 40 dagar vid upphandling av skyddsvästar döms som alltför kort. Strålkanonerna beskrivs som bland de tekniskt mest avancerade produkter som idag används inom sjukvården.

Enligt Varian har Elekta, som är ett svenskt företag, haft fördel av den korta anbudstiden i kombination med kravet om anbud på svenska. Varian har tvingats lägga mycket tid på översättning av förfrågningsunderlag och anbud – vilket reducerat tiden för strategiska överväganden samt inhämtning av anbud från underleverantörer.

Företaget slår i sin ansökan fast att anbudstiden inte har varit tillräckligt lång för att företag i andra medlemsstater ska ha möjlighet att delta i upphandlingen.

För att förekomma Stockholms läns landstings sannolika motargument påpekas svårigheterna att dra nytta av erfarenheter från den första, avbrutna, upphandlingen. Detta eftersom väsentliga förändringar gjorts i förfrågningsunderlaget.

Varian vill att upphandlingen ska göras om. Andrahandsyrkandet är ny utvärdering utan Elektas anbud eftersom företaget befarar att konkurrenten inte kommer att kunna uppfylla ställda tekniska krav.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *