Dan Sjöblom
Dan Sjöblom ville ändra obligatoriet redan för fem år sedan. Foto: Håkan Flank.

Tio tusenlappar i böter avskräcker inte

Tio tusenlappar i böter för en felaktig direktupphandling. Det låga beloppet, som knappast kan avskräcka någon, återväcker diskussionen kring obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift.


Målsättningen med upphandlingsskadeavgifter är att det ska svida i skinnet hos dem som slarvar. Enligt Konkurrensverkets egna utvärderingar har detta ”bötessystem” bidragit till att upphandlande myndigheter och enheter i större utsträckning har insett betydelsen av att följa reglerna.

I det perspektivet är verkets senaste böteskrav närmast fånigt. Skara kommun krävs på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Bakgrunden är att kommunen gjorde fel när den i fjol upphandlade busstransporter till och från asylboendet Stora Ekeberg. MK Buss överklagade upphandlingen, som genomfördes med förhandlat förfarande utan föregående annonsering, eftersom bolaget ansåg att det inte förelegat synnerliga skäl för direktupphandling.

Förvaltningsrätten höll med i sak. Kommunen ansågs ha haft dålig framförhållning och beloppet var över brytgränsen. Trots att avtalet med Nybergs Buss alltså är felaktigt får det enligt domen bestå på grund av ett tvingande allmänintresse.

I fall som dessa måste Konkurrensverket ansöka om upphandlingsskadeavgift. Kravet hamnar på tio tusenlappar, som enligt lagen är det lägst möjliga beloppet.

Redan för fem år sedan uppvaktades regeringen om de obligatoriska ansökningarna. Det påtalades att många av dessa ärenden var av mindre betydelse eller rent av handlade om missförstånd.

– Regeringen bör överväga att ändra lagstiftningen så att dessa ärenden istället omfattas av de bestämmelser som gäller för upphandlingsskadeavgiftsärenden som Konkurrensverket genomför på eget initiativ, argumenterade Konkurrensverkets dåvarande generaldirektör Dan Sjöblom vid den tidpunkten.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *