Först på Inköpsrådet

Systembolaget behöver inte följa LOU

Systembolaget behöver inte tillämpa lagen om offentlig upphandling. Det slår kammarrätten fast i en färsk dom.

Systembolaget behöver inte följa lagen om offentlig upphandling.

Kammarrätten slår i sin färska dom fast att Systembolaget inte är ett offentligt styrt organ i lagens mening. Det noteras att Systembolaget bedriver detalj- och partihandel med alkoholdrycker och det behov i det allmännas intresse som bolaget därigenom tillgodoser är av kommersiell karaktär.

Frågan om Systembolagets status kom upp efter en upphandling av tjänster gällande rörlig media. Leverantören MBVB Kommunikation överklagade den upphandlingen, som inte föregåtts av något annonserat upphandlingsförfarande enligt LOU. Systembolaget friades och nu gör kammarrätten samma bedömning som förvaltningsrätten.

Frågan om Systembolaget ska följa LOU är inte ny. Redan år 1999 kom Nämnden för offentlig upphandling fram till samma slutsats som Konkurrensverket:  att Systembolaget har skyldighet att följa LOU.

Inför förvaltningsrättsdomen i detta ärende år 2014 ombads Konkurrensverket att komma in med ett expertutlåtande:

– Konkurrensverket har gjort en grundlig genomgång av kriterierna i LOU och analyserat rättsläget. Enligt vår bedömning är svaret på domstolens fråga att Systembolaget är ett offentligt styrt organ som omfattas av LOU, sa Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i samband med detta.

Kammarrätten ansåg inte att det i målet var nödvändigt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *