Svenska Spel
Vill inte längre hedra LOU. Foto: Svenska Spel.

Svenska Spel vill lirka sig ur LOU

UPPDATERAD Efter en lång domstolsprocess började Svenska Spel år 2009 att upphandla enligt LOU. I ett färskt överprövningsmål utmanar speljätten nu den ordningen.


Svenska Spel tillämpar LOU sedan år 2009. Detta som resultat av en mångårig domstolstvist, initierad av TDC Sverige, kring huruvida speljätten kan betraktas som ett offentligt styrt organ som omfattas av 2 kap. 12 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

I en nu pågående rättsprocess, där Svenska Spels upphandling av digitala säkerhetstjänster överprövats till förvaltningsrätten, utmanar bolaget den ordningen. Chefsjurist Lena Lassenius:

– Vår uppfattning är att LOU, enligt de kriterier som uppställs i lagen, inte ska tillämpas på Svenska Spel då vi inte är ett offentligt styrt organ.

Svenska Spel baserar sin ståndpunkt bland annat på att kammarrätten i februari slog fast att Systembolaget inte är ett offentligt styrt organ och därmed inte omfattas av LOU:s regelverk. Avgörande för kammarrättens bedömning var bland annat att Systembolaget ansågs vara utsatt för viss konkurrens, att bolaget har ett vinstsyfte i LOU:s mening samt att bolaget bär sin egen ekonomiska risk.

– Vi menar att dessa kriterier bör bedömas på samma sätt för Svenska Spel och att vi således inte omfattas av LOU.

För att kunna döma rätt har förvaltningsrätten i Stockholm bett Konkurrensverket att yttra sig i målet.

Verket anser i sitt yttrande att Svenska Spel är ett aktiebolag i vars styrelse mer än hälften av ledamöterna utses av staten. Bolaget tillgodoser ett behov i det allmännas intresse som inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Åsikten är därmed att Svenska Spel ska fortsätta att tillämpa LOU.

Nyligen fick Konkurrensverket Akademiska Hus att omfamna LOU. Även det efter en lång domstolskamp.

UPPDATERAD 2016-08-29: Enligt artikelns första version var det Konkurrensverket som fick Svenska Spel att anamma LOU. Verket var inte part i det målet, det var en privat aktör som tog det till domstol, vilket nu är rättat.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”Svenska Spel vill lirka sig ur LOU

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *