Svenska Spel
Måste fortsätta att hedra LOU. Foto: Svenska Spel.

Svenska Spel tvingas kvar inom lagen

Svenska Spel försöker slippa undan kravet på att upphandla enligt LOU. Förvaltningsrätten säger nu nej med motiveringen att bolaget kan jämställas med en upphandlande myndighet.


Efter en lång domstolsprocess tvingades Svenska Spel år 2009 att börja upphandla enligt LOU. I höstas försökte det statligt ägda spelföretaget att utmana den ordningen.

Detta skedde genom att i en upphandling av digitala säkerhetstjänster vilja få en ansökan om överprövning avvisad med förstahandsyrkandet att bolaget inte är ett offentligt styrt organ som omfattas av lagen om offentlig upphandling.

Svenska Spels chefsjurist Lena Lassenius sa då till Inköpsrådet:

– Vår uppfattning är att LOU, enligt de kriterier som uppställs i lagen, inte ska tillämpas på Svenska Spel då vi inte är ett offentligt styrt organ.

Svenska Spel hävdar att upphandlingsreglerna inte gäller då bolaget inte kan jämställas med en upphandlande myndighet. Detta eftersom bolaget tillhandahåller spel om pengar och den verksamheten inte kan anses tillgodose ett behov som är i det allmännas intresse.

Det behov som tillgodoses anses vara av industriell eller kommersiell karaktär. Till argumenten hör också att bolaget möter en ökad konkurrens.

Fast den gubben gick inte. Förvaltningsrätten konstaterar i målet att Svenska Spel har ett särskilt samhällsuppdrag att säkerställa spelande under socialt och hälsomässigt hänsynstagande för att motverka problem och begränsa spelandets negativa konsekvenser.

Domstolen noterar att bolaget alltjämt har en betydande marknadsandel och en stark marknadsposition genom kravet på tillstånd och att det tydligt uttalas att strävan efter att minimera negativa konsekvenser av spelandet alltid väger tyngre än vinstintresset.

Förvaltningsrätten finner också att bolaget låtit dess samhällsuppdrag styra beslut framför hänsyn till bolagets intäkter. Svenska Spel är att jämställa med en upphandlande myndighet och omfattas därför av lagen om offentlig upphandling.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *