Strid om nollanbud på flyttjänster

Flyttjänster är ett svårupphandlat område där nollanbud och överprövningar är legio. Statens inköpscentrals senaste tilldelningsbeslut ifrågasätts av ett halvdussin leverantörer.


Flyttfirmorna är inte nöjda med Statens inköpscentrals senaste upphandling. I centrum för kritiken står tillämpningen av de golvpriser som syftar till att slippa nollanbud.

Golvpriserna är lägstanivåer som beräknats så att det ska vara möjligt att ge flyttgubbarna rimligt betalt. För exempelvis expressarbetare ligger nivån på 302 kronor per timme. Arbetsledare kostar lite mer, 328 kronor.

I upphandlingsdokumenten är Statens inköpscentral tydlig med att anbud understigande golvpriserna ska förkastas.

Enligt klagande flyttfirmor har nollanbud accepterats på både transport med tung lastbil och magasineringstjänster. På just dessa deltjänster har det dock inte ställts krav på golvpris.

Men ändå… Någon måste ju köra bilen, argumenteras det. Särskilt mot bakgrund av att det i vissa geografiska områden är betydande framkörningssträckor.

Nu får förvaltningsrätten bringa reda i ärendet. Frågan är om det är möjligt att erbjuda en 3,5 tons flyttbil med plats för 40 kubikmeter eller mer, inklusive förare, till det facila priset av noll kronor.

Överklagande företag anser att timpriser understigande 302 kronor, alltså den personalkategori med lägst golvpris, inte skulle ha godkänts.

I tre delområden har den viktiga rangordningen mellan företag med samma utvärderingspris lottas fram. I Stockholm har dock ett av de placerade företagen dragit sig ur, vilket får en av konkurrenterna att kräva omlottning. Detta eftersom antalet lotter i hatten påverkar chansen att placera sig.

Delar av landet är redan avtalslöst när det kommer till flytt. Tidigare ramavtal löpte ut den 30 april. För Norrbottens, Stockholms, Västerbottens, Västra Götalands samt Västernorrlands län gäller dock förlängningsoptionen fortfarande. Men bara till den 30 juni.

Statliga myndigheter har under senare år avropat flyttjänster för cirka 70 miljoner kronor årligen.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *