Stor prissänkning: väsentlig förändring?

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Apoteket sänkte priset med 50 miljoner kronor när Stockholms läns landsting förlängde avtalet. Nu ska Högsta förvaltningsdomstolen bedöma om villkoren ändrats så påtagligt att landstinget borde ha upphandlat på nytt snarare än förlängt.

Kommentus metodhandboken

Apoteksmarknadens omreglering har gjort upphandling av dosdispenserade läkemedel till minerat område. Konkurrensen är benhård mellan den forna monopolisten och uppstickarna Apotekstjänst och Svensk Dos.

I och med att landsting och regioner i många fall samarbetar är upphandlingarna få och stora – och viktiga att vinna. Nästan alla upphandlingar inom områden har hamnat i domstol. För första gången ger Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd i ett dosrelaterat mål.

Apotekstjänst ogillade att Apoteket i januari 2015 tecknade ett förlängningsavtal med Stockholms läns landsting.

I det nya avtalet sänktes priserna rejält. Apoteket mer än halverade sitt pris per patient och dag under den tvååriga förlängningen. För landstingets del landade den sammanlagda besparingen cirka 50 miljoner kronor.

De villkorsändringar som gjordes i samband med förlängningen borde, enligt konkurrenten, ha inneburit en ny upphandling. Landstinget betonar för sin del att bara priset ändrats, vilket är tillåtet enligt avtalet. Övriga villkor är som tidigare.

Varken förvaltningsrätt eller kammarrätt har hållit med Apotekstjänst om att förändringarna är av den väsentliga art att det borde ha upphandlats genom annonserat förfarande.

Frågan som nu hamnar på Högsta förvaltningsdomstolens bord är om villkorsändring i ett upphandlat kontrakt, i samband med att kontraktet förlängs, innebär att den upphandlande myndigheten och leverantören ingår ett nytt avtal – som borde ha föregåtts av en ny upphandling.

Dosförpackade läkemedel gör det lättare för patienter som behöver ta flera olika mediciner eftersom samtliga läkemedel som ska tas vid samma tillfälle på dagen förpackas i en påse.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *