Stor frihet vid direktupphandling

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Upphandlande myndighet har betydande frihet i hur direktupphandlingar utformas. Högsta förvaltningsdomstolen ändrar därmed underinstansernas bedömning av Tekniska verkens ifrågasatta förfrågningsunderlag.


Tekniska verken i Linköping behövde ett nytt hyllsystem för sitt centralarkiv. I och med att värdet understeg brytgränsen genomfördes en direktupphandling med annonsering enligt 15 kap. LUF.

Bruynzeel Storage Systems överprövade tilldelningen som gick till Senab. Företaget ifrågasatte förfrågningsunderlagets svepande formuleringar.

Förvaltningsrätten dömde att upphandlingen skulle göras om på grund av brister i det konkurrensuppsökande skedet. Företaget fick också rätt i kammarrätten som ansåg att underlaget öppnade för skönsmässiga bedömningar.

Tekniska verken, som såg annonseringen som ett sätt att undersöka marknaden, gav sig emellertid inte. Eftersom LUF inte innehåller några bestämmelser om utformningen av tilldelningskriterier, eller genomförande av anbudsutvärdering vid direktupphandling, menar man att inga bestämmelser har överträtts.

Högsta förvaltningsdomstolen går på samma linje och underkänner de båda tidigare domarna. Det konstateras att direktupphandlingar inte är detaljreglerade i upphandlingslagarna.

Angivna utvärderingskriterier bedöms förvisso som allmänt hållna och ger Tekniska verken betydande handlingsutrymme vid anbudsprövningen. Bedömningen är dock att detta inte öppnar för osakliga bedömningar.

I domen slås fast att avsaknad av detaljreglering gör att de allmänna principerna för upphandling ger den upphandlande myndigheten stor handlingsfrihet när det gäller på vilket sätt konkurrensutsättning av en direktupphandling ska göras.

Kristian Pedersen vid Advokatfirman Kahn Pedersen, som har företrätt Tekniska verken, ser domen som viktig för alla upphandlande myndigheter och enheter i Sverige.

– De grundläggande principerna gäller, men man har ett ganska stort handlingsutrymme vid direktupphandling. Principerna gäller men inte med samma styrka och stränghet vid direktupphandling som vid annan upphandling.

Hade du förväntat dig den här utgången?

– Jag hade nog det, även om jag blev osäker när vi förlorade både i förvaltningsdomstolen och kammarrätten. Hade Högsta förvaltningsdomstolen gått på samma linje som kammarrätten hade man nog behövt fundera på en lagändring. Med en strängare tolkning hade det blivit praktiskt svårt att genomföra direktupphandlingar.


Uppdaterad 2018-10-22 klockan 9:32 med kommentar från Kristian Pedersen.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *