Sobacken blir mycket dyrare

Överprövade upphandlingar och underskattade kostnader får notan för kraftvärme- och avloppsreningsverket i Borås att skena. Byggnotan väntas öka med en halv miljard.


Det kombinerade kraftvärme- och avloppsreningsverk som byggs på Sobacken i Borås kommer att bli betydligt dyrare än beräknat. Borås Energi och Miljö bedömer fördyringen till en halv miljard kronor.

Kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande Ulf Olsson säger att situationen allvarlig:

– Det är nödvändigt att Borås Energi och Miljö nu gör allt för att minimera kostnaderna och i det kommer ägaren Borås Stad att stötta och nära följa bolagets arbete.

Fördyringarna är ett resultat av att kostnaderna för främst överföringsledningarna, inklusive en pumpstation i Gässlösa, underskattats. Denna delkostnad budgeterades till 527 miljoner kronor, men bedöms i dag komma att kosta 872 miljoner kronor.

Borås Energi och Miljö för även fram överklagade upphandlingar som en fördyrande faktor. Nära nog samtliga upphandlingar har överklagats, med tillkommande kostnader som följd.

När projektet med överföringsledningar under våren kommit allt närmare det faktiska byggandet har det stått klart att den ursprungliga budgeten inte lagts på rätt nivå. Trots det fick Borås stad vid styrgruppsmötet i slutet av mars inga indikationer på att budgetramen höll på att överskridas.

– Den utökade budgetram som Borås Energi och Miljö nu behöver kommer att belasta bolagets resultat, och sannolikt kommer VA-taxan att behöva justeras, tror Borås stads ekonomichef Magnus Widén.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *