Seger för likabehandlingsprincipen

Likabehandlingsprincipen vann över proportionalitetsprincipen. Ett krav är ett krav enligt Högsta förvaltningsdomstolen.


När avfallsbolaget Vamas, Vatten & Avfall i Malung-Sälen, upphandlade sophantering antogs ett anbud som inte var komplett. Till de obligatoriska kraven hörde att anbudsgivarna skulle redovisa liknande uppdrag utförda under de tre senaste åren med uppgift om uppdragsgivare, ungefärlig årsomsättning, tidpunkt och kommunstorlek.

Sita redovisade inte årsomsättningssiffran. Trots att Vamas i förfrågningsunderlaget tillskrev denna uppgift vikt för att bedöma om leverantören har tillräcklig kapacitet utsågs Sita till upphandlingsvinnare.

Upphandlingstvåan Reno Norden tog detta intressanta ärende, där likabehandlingsprincipen tydligt står mot proportionalitetsprincipen, till förvaltningsrätten. Vamas förklarade att avvikelsen var oväsentlig, bland annat eftersom det inte ställts krav på minsta omsättning.

Vamas vann i både förvaltningsrätt och kammarrätt. Det slogs fast att det ändå framgick att Sita utfört ett flertal liknande uppdrag. I och med att kravet var av sådan art att konkurrensen inte snedvrids ansåg domstolarna att det skulle strida mot proportionalitetsprincipen att förkasta avtalet.

Reno Norden, som menade att utvärderingen av Sitas anbud stred mot likabehandlingsprincipen, gav sig inte. Bolaget argumenterade för att omsättning är en viktig uppgift för att bedöma presumtiva leverantörer och knep ett av Högsta förvaltningsdomstolens få prövningstillstånd.

I högsta instans blev utslaget ett helt annat: avfallsbolaget döms att göra om upphandlingen. Enligt Björn Sjögren, vd för Vamas, kommer man inte att kunna ha ett nytt avtal förrän tidigast våren 2017.

– Självklart har detta kostat oss pengar, eftersom vi haft sophämtning på löpande räkning under detta år och så blir det även i fortsättningen tills vi har ett avtal, säger han till Dalarnas Tidningar.

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att om en uppgift begärs i förfrågningsunderlaget ska den finnas med i anbudet för att det ska vara giltigt. I domen poängteras att upphandlande myndighet redan vid framtagandet av förfrågningsunderlaget måste fråga sig om ställda krav verkligen är proportionerliga – och om man under processens gång ändrar sig gäller det att kommunicera detta till presumtiva leverantörer.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 reaktioner på ”Seger för likabehandlingsprincipen

  1. Utmärkt att förvaltningsrätten klargjort att skakrav dvs obligatoriska krav ska vara uppfyllda redan i anbudet.

  2. Utmärkt att förvaltningsrätten klargjort att skakrav dvs obligatoriska krav ska vara uppfyllda redan i anbudet. Dom är dessutom inte förhandlingsbara.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *