Säpo
Säpo uteslöt korrekt. Foto: Säkerhetspolisen.

Säpo handlade lagligt vid uteslutning

Säpo uteslöt en fruktskorgsleverantör på grund av tidigare felleveranser. Förvaltningsrätten invänder inte mot den åtgärden.


När Säpo ville ha fruktkorgar till huvudkontoret i Solna samt till regionala kontor på sex orter uteslöts Företagsväxter från upphandlingen. Bolaget har fått bister kritik för fruktkorgar som innehållit för lite ekofrukt och som heller inte nått överenskommen vikt.

I fjol genomförde Livsmedelsverket och Knivsta kommun tillsynsbesök hos företaget. Därefter åtalsanmäldes företaget av övervakande myndighet.

I Säkerhetspolisens upphandling, som genomfördes i våras, uteslöts Företagsväxter som möjlig leverantör till Solna. Bristerna bedömdes som ett allvarligt fel i yrkesutövningen.

Företaget överklagade och ville se sitt anbud utvärderat. Anbudet var det lägsta i upphandlingen.

Motiveringen var att felen inte var så allvarliga att det fanns fog för uteslutning – och att de dessutom redan hade hunnit åtgärdats. Företagsväxter poängterar att det inte handlat om medvetna eller systematiska överträdelser i syfte att göra vinning på beställarnas bekostnad.

Bristerna förklaras med dåliga produktionsrutiner, rena missförstånd och otillräcklig kännedom om tillämpliga regelverk. Därmed fanns det, enligt ombuden på advokatfirman Lindahl, ingen anledning för Säpo att neka deltagande i upphandlingen.

Säpo ser allvarligt på att företaget inte registrerat samtliga produktionsställen som livsmedelsanläggningar, vilket är ett lagkrav. Den sammantagna bedömningen är att felen är stora – oavsett vad de berott på – och innebär ifrågasatt trovärdighet.

Förvaltningsrätten ställer sig på Säpos sida. Överträdelserna anses ha en sådan svårighetsgrad och karaktär att de utgör ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Den färska domen kan överklagas.

Även Upphandlingscenter har under våren uteslutit företaget och fått förvaltningsrätten med sig i det beslutet.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *