Anne Rundquist
Anne Rundquist räknar innovativt. Foto: Erja Lempinen.

Riksbekant ”strumpavtal” är ogiltigt

Förvaltningsrätten ogiltigförklarar Stockholms läns landstings avslutsavtal med Onemed. Hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin överskred sina befogenheter.

Stockholms läns landstings hårdgranskade ”strump-upphandling” är återigen på tapeten. Förvaltningsrätten dömer ut det avslutsavtal som tecknades med Onemed som ogiltigt.

För att komma ur avtalet, som ursprungligen skulle gälla till år 2020, undertecknade hälso- och sjukvårdsdirektören Barbro Naroskyin ett avslutsavtal med utgång nästa år. I och med att det tvååriga avtalet värderas till runt 900 miljoner kronor har hälso- och sjukvårdsdirektören enligt domen överskridit sitt beloppsmässiga mandat.

Landstinget räknade på ett helt annat sätt. Eftersom kostnaderna tidigare låg på 466 miljoner kronor för första verksamhetsåret ansågs att hälso- och sjukvårdsdirektören i realiteten sparade drygt 30 miljoner kronor under den resterande delen av avtalstiden:

– Det var därmed väl inom ramen för rätten att fatta beslut om kostnader på 50 miljoner kronor, förklarar Anne Rundquist, chefsjurist inom Stockholms läns landsting.

Förvaltningsrättens bedömning är att hela årskostnaden för förbrukningshjälpmedlen ska läggas till grund för vem som har rätt att fatta beslut om avslutsavtalet. Domstolen slår fast att avtalet inte tillkommit i laga ordning och ska upphävas.

– Därför kommer avtalet nu att beslutas i nämnden, säger Anne Rundquist.

Anna Starbrink, liberalt hälso- och sjukvårdslandstingsråd, säger till SVT Nyheter att landstinget avser att hålla fast vid avslutsavtalet:

– Problemet är inte avslutsavtalet – utan det ursprungliga, dåliga, avtalet som aldrig borde ha tecknats.

Det var Tomas Eriksson, miljöpartistisk gruppledare i landstinget, som tog frågan till juridisk prövning. Partiet ser det faktum att avtalet inte är beslutat politiskt, utan alltså fattat på delegation av förvaltningschefen, som ett försök från politiskt håll att undkomma ansvar.

Landstinget betonar att dem som behöver hjälpmedlen kommer att få dessa som vanligt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *