Rätt att utesluta enkronasbud

Högsta förvaltningsdomstolen godtar att Eskilstuna kommun förkastade två onormalt låga anbud i en upphandling av flyttjänster. Bolagen bedöms inte ha förklarat sin prissättning på ett godtagbart sätt.

Många upphandlare söker en tydlig princip för uteslutning av onormalt låga anbud. Högsta förvaltningsdomstolen har helt nyligen avkunnat två domar inom detta område – med olika utfall.

Högsta förvaltningsdomstolen ställde sig i en färsk dom på NCC Roads sida i ett mål mot Trafikverket. Bedömningen var att leverantören lyckats förklara sin prissättning som innebar negativa priser på vissa poster.

Samma dag meddelades dom i ett annat ”uteslutningsmål” i en upphandling med lägsta pris som tilldelningsgrund. Här vann upphandlande enhet. Eskilstuna kommun förkastade anbuden från Rexab och Flyttningsbyrån (som båda ingår i samma företagsgrupp).

Enligt domstolen har flyttfirmorna inte kunnat presentera någon utredning som på ett godtagbart sätt förklarar prissättningen. Kommunen diskvalificerade anbuden mot bakgrund av oro för att bolagen till offererade priser inte kommer att fullfölja kontraktet så som det utformats och på förväntat sätt.

Anders Skåål, stadsjurist i Eskilstuna, är nöjd med utgången i målet och säger till Eskilstuna-Kuriren:

– En seger för kommunen, upphandlingsenheten, medborgarna och inte minst alla de sunda anbudsgivare som konkurrerar på marknaden.

Anbudsgivarna förklarar att anbuden, som på vissa poster är så låga som en krona, var satta efter kommunens historiska avrop. Att det skulle handla om taktisk prissättning och koncernstrategisk anbudsgivning avfärdas.

Kommunen ser däremot ett osunt mönster där företagen korsvis lämnat låga priser i olika tjänstekategorier. Detta indikerar att bolagen kan komma att nobba avrop av icke lönsamma tjänster i förhoppning att uppdraget ska hamna hos det bolag som tar marknadsmässigt betalt.

Flyttfirmorna avfärdar påståendet om att de korsvis har lämnat låga respektive höga priser på de olika tjänstekategorierna som direkt felaktigt. Sammantaget beskrivs anbudet som marknadsmässigt och kommer som helhet att ge full kostnadstäckning plus skälig vinst.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens dom ger skillnaderna i prissättning mellan koncernbolagen, beroende på utfallet av upphandlingen av ramavtalet, utrymme för leveransstrategiskt handlande från bolagens sida i samband med avrop.

Förvaltningsrätten avslog flyttfirmornas ansökningar om överprövning medan kammarrätten krävde att upphandlingen skulle rättas. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom och fastställer det slut förvaltningsrättens dom innehåller.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *