Åsa Sundqvist Olsson
Åsa Sundqvist Olsson gillar kammarrättsbeskedet. Foto: Bo Nordlin.

Prövningstillstånd för sann långkörare

En upphandlingsrättlig långkörare kan vara på väg mot sitt slut. Kammarrätten kommer att pröva HBV:s vitvarupphandling värd två miljarder kronor.


Bostadsbolag landet över har väntat i närmare två år på att börja kunna avropa vitvaror på HBV:s ramavtal. Nu senast dömde förvaltningsrätten ut upphandlingen – på grunder av brister som enligt HBV är direkt felaktiga.

– Vi har gjort en korrekt upphandling som är affärsmässigt bra för våra medlemmar, säger Åsa Sundqvist Olsson, vd på HBV.

Förvaltningsrättens dom byggde på att Electrolux, rangordnad etta på avtalet, inte klarar omsättningskravet. Detta är enligt HBV en mycket hård tolkning av hur pass strikt upphandlande myndighet behöver vara vid hantering av formaliakrav. Electrolux har under många år som leverantör till inköpscentralen bevisat att man klarar det omsättningskrav som ställts.

Förvaltningsrätten reagerade också på att Elektroskandias anbud inte undertecknats av person med fullmakt från firmatecknare. Från HBV poängteras krav på skriftlig fullmakt inte ställts. Som brukligt har muntlig fullmakt från firmatecknare accepterats.

– Skulle domen ligga fast riskerar den hårda bedömningen att bli prejudicerande och skada offentliga upphandlingar framöver då den lägger ytterligare administrativa bördor på upphandlande myndigheter.

Åsa Sundqvist Olsson är glad, men inte förvånad, över att nu ha beviljats prövningstillstånd i en lång process som även inbegriper en JO-anmälan:

– Vi ser nu fram emot att kammarrätten avgör frågan en gång för alla så att vitvaruavtalet kan börja gälla, avslutar hon.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *