Anne Dederichs
Överprövar den egna nämndens upphandling. Foto: Privat.

Politiker överprövar egen upphandling

Lunds färdtjänstupphandling överprövas – av en av kommunens förtroendevalda. Anne Dederichs anser inte att politikerna i tekniska nämnden fått tillräcklig information under processen.

Att konkurrenter till upphandlingsvinnaren överprövar hör till vardagen. Politiker som vänder sig till förvaltningsrätten med en ansökan om överprövning av den egna kommunens tilldelningsbeslut är inte fullt lika vanligt.

Det är vad som nu har hänt i Lund. Vänsterpartisten Anne Dederichs, ersättare i tekniska nämnden, överklagar den upphandling som skulle ge Lund en ny färdtjänstentrepenör från och med den 1 oktober.

– Färdtjänst är till för den allra sårbaraste gruppen i samhället och därför är det så viktigt att servicen blir bra, säger hon.

Den omtvistade upphandlingen vanns av DRT Solutions, dotterbolag till Samres. Efter flera år av klagomål på försenade och uteblivna resor hoppades kommunen på förbättringar med ett avtal som var betydligt dyrare än de tidigare.

Anne Dederichs pekar i sin ansökan på en okritisk upphandlingsprocess. Frågan om leverantörernas skattebrottsfrihet bygger exempelvis på självevaluering snarare än på kommunens egna kontroller.

Hon anmärker även på det faktum att nämndens ledamöter inte fått beslutsunderlaget i förväg, utan att det presenterades vid sittande möte. Materialet beskrivs som ofullständigt eftersom det bestod av en tjänstemannatolkning av anbuden.

I kommunens andra nämnder, här nämns bland annat vård- och omsorgsnämnden, är öppenheten större. Ledamöterna får anbudskriterier och anbud en vecka innan mötet för att kunna läsa in sig.

– Demokratin fungerar inte när politikerna fattar beslut utan att få möjlighet att informera sig, menar Anne Dederichs.

Åsikten är att hanteringen strider mot praxis i kommunen:

– Förhoppningen är att färdtjänstupphandlingen ska göras om från början.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 reaktioner på ”Politiker överprövar egen upphandling

 1. Märkligt förfarande. Anne Dederichs borde för länge sedan satt sig in i de rutiner som varje välskött upphandlande myndighet bör ha för att
  A) politikerna ska kunna peka ut riktningen för verksamheterna
  B) tillförsäkra upphandlingsfunktionen rätt verktyg och tidsramar för korrekt och affärsmässig upphandling
  C) anvisa funktion och kvalitet på det som skall upphandlas, inte vilken identitet leverantören skall ha

  Att agera på sätt som beskrivs i artikeln drar löjets skimmer över (V) och blottlägger kommunens brister.

 2. Den överprövningen kommer att avvisas lika fort som den kom in då

  1) Den upphandlande myndigheten inte begått något brott mot LOU,
  2) Anne Dederich inte är någon leverantör,
  3) Anne Dederich inte lidit skada.

  Jag instämmer därför i föregående kommentars avslutande mening – löjes skimmer var ordet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *