Omtalad passupphandling får godkänt

Polismyndighetens uppmärksammade passupphandling får godkänt av förvaltningsrätten. Enligt domen har befintlig leverantör inte gynnats.

IKEA

Dagens Nyheter har uppmärksammat att två handläggare vid Polismyndigheten har haft nära kontakter med dagens leverantör under upphandlingen av persondokument och passystem. Detta till trots friar förvaltningsrätten. Upphandlingen behöver inte göras om eller rättas.

Safran Identity & Security tar stöd i bland annat tidningsartiklarna och menar att poliserna haft kontakter med Svenska Pass som går utöver, och avviker från, en normal leverantörsrelation. Detta anses ha gynnat upphandlingsvinnaren på ett otillbörligt sätt.

Polismyndigheten förnekar inte dagliga kontakter, samt möten och middagar, med Svenska Pass. Fast dessa har tagits inom ramen för den löpande förvaltningen av det befintligt avtal. Inte vid något tillfälle ska den pågående upphandlingen ha avhandlats.

Dessutom tonas de båda handläggarnas vikt ned. Polisen menar att de inte har haft möjlighet, varken direkt eller indirekt, att påverka innehållet i förfrågningsunderlaget eller anbudsbedömningarna.

Förvaltningsrätten avslår Safrans ansökan om överprövning på samtliga punkter. Enligt domen har polisen inte förfarit på ett sätt som otillbörligt gynnat Svenska Pass. Inte heller har utvärderingsmodellen, i en upphandling som har gjorts enligt LUFS, frångåtts.

Domstolen anser vidare att förfrågningsunderlaget med beskriven utvärderingsmodell är så förutsebart att det inte kan ha inneburit någon svårighet för Safran att förstå hur ett konkurrenskraftigt anbud skulle utformas.

I domen betonas att LUFS är en procedurlagstiftning. Överprövningen i målet är begränsad till en kontroll, utifrån de omständigheter som Safran anfört, kring huruvida Polismyndigheten följt de grundläggande principerna och övriga bestämmelser i upphandlingslagstiftningen.

Denna dom må vara en delseger för de utpekade, men är inte något frikännande. Deras agerande är även ett fall för enheten särskilda utredningar inom polisen. De nära kontakterna med nuvarande leverantör granskas också av internrevisionen samt polisens nya tillsynsfunktion.


P2P före årsskiftet

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *