Mikael Lagergren
Ser inte hur det skulle vara möjligt att återlämna. Foto: Pia Lindhe Rudolf.

Omöjligt att lämna tillbaka felköp

Västerås stad avropade på ett ogiltigförklarat avtal. Det är enligt kommunen omöjligt att lämna tillbaka använda och märkta datorer, varav en del dessutom specialbeställts.

Västerås stads upphandling av datorer och surfplattor har varit en juridisk långkörare. Sedan Högsta förvaltningsdomstolen nekat prövningstillstånd står det klart att kommunen avropat för betydande belopp på ett ogiltigförklarat avtal.

Grundregeln är att varor och tjänster som inköpts i brott mot LOU ska återgå. Det är inte möjligt att återlämna menar kommunens IT- och säkerhetsdirektör Mikael Lagergren:

– Vi skulle kasta bort skattepengar helt i onödan. Helt orimligt.

Mikael Lagergren beskriver kommunens strävan om att hålla igång verksamheten under rättsprocessens gång. Han frågar sig om LOU är överordnad skollagen, hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen med flera.

– Vi kan inte upphöra med samhällsviktig verksamhet bara för vi har en pågående process.

När besked om uteblivet prövningstillstånd kom i somras stoppades ordersystemet. Sedan dess har Västerås gjort ”korta avrop” på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal och har nu en upphandling ute – som man hoppas ska bli bra.

– Det är provtryckt på alla olika sätt. Det ska bli spännande att se vad som händer när vi lämnar tilldelningsbeslut.

Mikael Lagergren är besviken över att Högsta förvaltningsdomstolen valde att inte pröva upphandlingen. Han tycker också att beslutet om varför är kortfattat och dåligt motiverat – det inskränker sig praktiskt taget till ett nej.

Tillbaka till nyckelfrågan, den om återlämning. Är det rimligt att lämna tillbaka utrustning som i många fall är specialbeställd från fabrik, som är stöldmärkt både fysiskt och med DNA och som är väl använd och bara har ett värde som är en bråkdel av ordervärdet?

– Här svarar vi lika kort och koncist som Högsta förvaltningsdomstolen: nej.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

4 thoughts on “Omöjligt att lämna tillbaka felköp

 1. Det är en olämplig och farlig väg att gå för en myndighet att ducka för konsekvenserna av ett ogiltigt avtal. Självfallet ska datorerna och ev. kringutrustning återlämnas och förmögenhetsvärdet återställas som om avtalet inte existerat.
  Allt annat är att ge kryphål och genvägar till den som vill köpa utan korrekt avtal. Rimligen skall alltså utrustningen återlämnas, kommunen återfå de medel som utbetalats med ett eventuellt avdrag för märkning och dylikt.
  Om inte detta sker, blir ju konsekvensen att vilken myndighet som helst kan direktupphandla vad som helst så länge det inte är rena standardprodukter. Och även om det är standardprodukter, kan man komma undan genom märkning.
  Så – det rimliga är således att leverantören, som visste att Västerås avropade på ett ogiltigt direktupphandlingsavtal, får stå den ekonomiska konsekvensen för såvitt det inte kan hävdas ”god tro”. I det läget uppstår inte heller någon förlust av skattemedel.
  Nej, Västerås, tänk om och tänk rätt!
  ”Dan Frödén, Senior Advisor, Tenders International Consulting AB”

 2. Dan/Tenders: Nämn också upphandlingsskadeavgift och ev. skadeståndsanspråk. Knappast att anse som konsekvenslöst (för att inte tala om de mediala problemen).

  Sedan, betänk att avtalet i fråga föregicks av annonsering; volymen ändras (i god tid innan anbudstidens utgång); annonseringstiden gick ut; upphandlingen överprövades inte; ett par månader in i avtalet initierades en talan om ogiltigförklaring: Grunden kan kokas ner till att kontraktet inte ska anses som annonserat p.g.a. väsentlig ändring (trots att det uppenbarligen har annonserats).

  Att ”leverantören […] visste att Västerås avropade på ett ogiltigt direktupphandlingsavtal […]” är en väl enkel beskrivning av situationen. Det är trots allt år som passerat i väntan på ett avgörande.

  Men, som sagt, det är min åsikt. Någon som är insatt i fallet får gärna rätta mig om jag svävat ut väl långt.

 3. Dan Fröden, du slår huvudet på spiken. Läget innan avtalets ingång skall självfallet återställas. Det innebär i princip att varenda skruv skall lämnas tillbaka. Det finns inget utrymme att hävda att vare sig specialbeställningar eller stöldmärkning skulle inhibera detta faktum. Fö kan man bortse från specialbeställningar i detta fall, de existerar nästan inte. När det gäller stöldmärkning går detta att åtgärda iofs mot en kostnad. Till Anders Saltin villjag bara säga att Västerås Stad medvetet har brutit mot LOU genom sitt agerande. Detta hade man lätt kunnat undvika genom att avbryta och annonserat på nytt alternativt fortsatt med den särskilda upphandling för skolan som man annonserat. Det hade sparat många miljoner för skattebetalarna i Västerås.

 4. Dan Fröberg,du har naturligtvis helt rätt Västerås stad skulle omedelbart gjort om hela förfarandet vilket hadda sparat tid resurser och skattepengar. Vet man att man gör fel blir det mycket sällan rätt om man försöker fixa till det med ytterliga fel.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *